برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1537 100 1
شبکه مترجمین ایران

چرخه

/Carxe/

مترادف چرخه: تناوب، دور، سیر، سیکل، چرخ، گردونه، کلاف نخ

معنی چرخه در لغت نامه دهخدا

چرخت. [ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: «از مزارع طبس مسنا و از محال قاینات است که قدیم النسق میباشد و از آب قنات مشروب میشود». (از مرآت البلدان ج 4 ص 219).

چرخه. [ چ َ خ َ / خ ِ ] (اِ) بمعنی «چرخله » است و آن رستنی و نباتی باشد که بعربی «شکاعی » گویند، بسبب آنکه بسیار سست و ساق باریک است ، چه هرگاه کسی را بسیار ضعیف و لاغر بینند، گویند: «کانه عود شکاعی ». (برهان ) (آنندراج ). چرخله. (ناظم الاطباء). شُکاعی. (بحر الجواهر). رجوع به چرخله شود. || بمعنی دور هم آمده است که در برابر تسلسل است. (برهان ) (آنندراج ). دور. تسلسل. (ناظم الاطباء). رجوع به چرخ شود. || آنچه زنان بدان پنبه ریسند. (برهان ) . آنچه زنان بدان پنبه ریسند. (آنندراج ). چرخی که زنان بدان ریسمان سازند. (ناظم الاطباء). چرخ. (فرهنگ نظام ). چرخ پنبه ریسی. چرخ پیرزن. چرخ زن. چرخ نخریسی. چرخی که زنان بدان وسیله پنبه را تبدیل به نخ کنند :
از حسد فتح تو خصم تو پی کرد اسب
همچو جحی کز خدوک چرخه ٔ مادر شکست.
انوری.
از آن چرخه که گرداند زن پیر
قیاس چرخ گردان را همی گیر.
نظامی.
گروهی بماندند مسکین و ریش
پس چرخه نفرین گرفتند پیش.
سعدی (بوستان ).
چه سود آفرین بر سر انجمن
پس چرخه نفرین کنان پیرزن.
سعدی (بوستان ).
رجوع به چرخ و چرخ پنبه ریسی و چرخ پیرزن و چرخ زن و چرخ نخریسی شود.
|| گرده ٔ گریبان. دور یقه. دور یخه ٔ جامه. جیب پیراهن. چرخ :
پرآب ترا عیبه های جوشن
پرخاک ترا چرخه ٔ گریبان .
منجیک ترمذی.
رجوع به چرخ شود.
|| قرقره ٔ نخ. قرقره. چرخی. ماسوره. ماشوره (در اصطلاح اهالی فیض آباد محولات بخش تربت حیدریه ). رجوع به چرخی شود. || چرخی کوچکتراز چرخ پنبه ریسی که بوسیله ٔ آن نخ را از کلافه به ماشوره می پیچند. (در اصطلاح اهالی گناباد خراسان ). رجوع به چرخی شود. رجوع به چرخی شود. || گشت. راه رفتنی بیهوده و بدون قصد. پرسه. رجوع به چرخه زدن شود.

معنی چرخه به فارسی

چرخه
هرچیزشبیه چرخ، چرخ پنبه ریسی، چرخ دستی زنان
( اسم ) ۱- هر چیز شبیه چرخ . ۲- آلتی در چرخ نخریسی دستی که نخ را دور آن پیچند .۳- کلاف نخ . ۴- گیاهی است که ساق. سست و باریک دارد چرخله کافیلو شکاعی . ۵- قرقره . یا چرخ. آبنوس . ۱- آسمان ( عموما ) . ۲- فلک اول فلک قمر ( خصوصا ).
به معنی چرخله است و آن رستنی و نباتی باشد که به عربی شکاعی گویند به سبب آن که بسیار سست و ساق باریک است ٠
[loop] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] شیب راهۀ حلقوی در تقاطع های غیرهم سطح برای انجام گردش به چپ
[whorl] [زیست شناسی- علوم گیاهی] گروهی از اجزای گل از قبیل کاسبرگ ها، گلبرگ ها، پرچم ها و برچه ها که آرایش حلقوی دارند
[ گویش مازنی ] /charKhe/ دو کارد فولادی قیچی مانند که پشم های گوسفندان را با آن می تراشند
کنایه از آسمان باشد عموما آسمان ٠
[whorled] [زیست شناسی- علوم گیاهی] ← فراهم
دهی از دهستان ییلاق بخش حومه شهرستان سنندج ٠
[ گویش مازنی ] /charKhe too/ جستجو و کنکاش – برای یافتن چیزی به این طرف و آن طرف رفتن و دنبالش گشتن
محور چرخ
[trochoid] [ریاضی] مکان هندسی نقطه ای واقع بر شعاع یک دایره یا امتداد آن، وقتی دایره در طول خط راست ثابتی می غلتد
ریسنده ریسمان و غزال پرسه زدن ٠
[ گویش مازنی ] /charKhe makem/ دوخت و دوز درز و پارگی لباس
آنچه دارای چهار چرخ باشد . نوعی گاری که دارای چهار چرخ ...

معنی چرخه در فرهنگ معین

چرخه
(چَ خِ) (اِ.) ۱ - زنجیره ، مجموع فرایندهای مرتبط با هم . ۲ - فاصله زمانی ای که در طی آن یک حادثه یا پدیدة منظم رخ می دهد، سیکل .
( ~ . چَ خِ) (اِمر.) وسیلة نقلیة بچه گانه با دو چرخ در عقب و یک چرخ فرمان در جلو که با پا زدن به حرکت درمی آید.

معنی چرخه در فرهنگ فارسی عمید

چرخه
۱. هرچیز شبیه چرخ.
۲. چرخ دستی که زنان با آن نخ می ریسند، چرخ کوچک پنبه ریسی، چرخ نخ ریسی: ازآن چرخه که گرداند زن پیر / قیاس چرخ گردنده همی گیر (نظامی۲: ۱۰۲).
۳. آلتی در چرخ نخ ریسی دستی که نخ دور آن پیچیده می شود.
۴. کلاف نخ.
گیاهی با ساقۀ سست و باریک، چرخله، کافیلو.
وسیلۀ نقلیه که سه چرخ داشته باشد، چه با نیروی موتور حرکت کند و چه با نیروی پا یا دست.

چرخه در دانشنامه ویکی پدیا

چرخه
چرخه آبی یا چرخهٔ هیدرولوژی به فرایند پویای گردش آب در کرهٔ زمین شامل اتمسفر، سطح و زیر زمین اطلاق می شود. دراین فرایند آب در حالت های مختلف جامد، مایع،و بخار محیط های مختلف را طی میکند. چرخهٔ آب نقطهٔ آغاز و پایانی ندارد. آب از مایع به بخار یا به یخ تبدیل می شود و دوباره به حالت اول باز می گردد. چرخهٔ آب میلیاردها سال است که در حال کار است.
مدیریت چرخه آب
رطوبت نسبی
تابش خالص خورشید
رطوبت مطلق
جبهه هوا
توده هوا
تابش انعکاسی خورشید
آب و هوا
آب زمین همواره در حال جابجایی است و چرخه آب که گاهی چرخه هیدرولوژی نیز نامیده می شود ارتباطات بین اتمسفر، هیدروسفر (آب کره) و لیتوسفر (سنگ کره) را توضیح می دهد.
فرایند گردش آب، پیچیده تر از شکل هایی است که رسم می شود؛ زیرا هریک از مؤلفه های اصلی مشخص شده در شکل های مذکور مسیرهای متفاوت و متنوعی را طی می کند.
تبخیر از سطح پوشیده از برف به میزان تبخیر از برف موجود بر سطح می گویند که می توان آن را کم شدن ارتفاع برف موجود نیز نامید؛ که البته هیچ ارتباطی با عنوان این مقاله یعنی چرخه آب ندارد و فقط شرایط پله ای در چرخه آب محاسبه می شوند.
چرخه اتو یا سیکل اتو(به انگلیسی: Otto cycle) در علم ترمودینامیک چرخه ی ایده آل موتورهای احتراق داخلی جرقه ای است.این چرخه ترمودینامیکی از دو فرایند هم حجم و دو فرایند هم آنتروپی ثابت تشکیل شده است. .
قوانین ترمودینامیک
اتو برای مطابقت کار ماشینهای درونسوز و برونسوز نظریه زیر را داد:
اتو فرض کرد که در مرحله ی احتراق جسم در بالاترین دما و فشار خود قرار میگیرد و نمیسوزد بلکه به بالاترین نقطه انبساطی میرسدو در م ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

چرخه در دانشنامه آزاد پارسی

چرخه (cycle)
(یا: دور) در فیزیک، مجموعه ای از تغییراتی که سامانه را از حالت اولیه اش دور می کند و سپس، آن را به حالت اولیه بازمی گرداند. ارتعاشذره از آن جمله است که در آن، ذره ابتدا در یک جهت، و سپس در جهت مخالف به حرکت درمی آید، به طوری که در پایان دورۀ ارتعاش، ذره به موقعیت اولیه اش برمی گردد.

چرخه در جدول کلمات

در چرخه ضداکسیداسیون همکار آسکوربیک اسید است
کلوتاتیون

معنی چرخه به انگلیسی

cycle (اسم)
دوره ، دور ، چرخ ، چرخه ، سیکل ، دوره گردش ، یک سری داستان درباره یک موضوع
axle (اسم)
میل ، محور ، میله ، چرخ ، چرخه ، اسه ، دنده ، میله چرخ فرمان

معنی کلمه چرخه به عربی

چرخه
دورة
دورة
سکة مفردة
دورة بالکيلو

چرخه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرش
در گویش ازغندِ مه ولات « چرخه » به نوعی بوته ی وحشی خاردار اطلاق می شود که اغلب به عنوان هیزم استفاده می شود .
الا
سیکل
مهرداد
بهتر است در آموزش در زمینه پیوند معنا و مفهوم با زبان و واژه، بیشتر و ضعف پژوهانه تر کار شود، و همچنین روی واژگان معادل بیشتر مطالعه و بررسی انجام شود؛ چرا که برای نمونه همین واژه "چرخه" معنا و مفهومی که من بر روش تاکید دارم را بطور کامل پر نمیکند! تعریف چرخه علاوه بر چرخش که در صورت واژه قابل مشاهده است بخش دومی نیز در تعریف و مفهوم دارد و آن مفهوم نقطه ای خاص آغاز/پایان است که واژه آنرا بطور کامل ادا نمیکند یعنی در رویارویی اول با واژه و حتی در ادامه اندیشه فرد بر روی چرخش و سیر دورانی میرود.
علی باقری
چَرخِه: [ اصطلاح چوپانی ] قیچی مخصوص تراشیدن پشم گوسفندان . به زبان آذری " قیخلیق " (وسیله ی چیدن مو ) گفته می شود .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی چرخه   • چرخه اب به زبان ساده   • چرخه چیست؟   • چرخه زندگی   • گیاه چرخه   • چرخه کربن   • چرخه آب در طبیعت   • چرخه رنگ   • مفهوم چرخه   • تعریف چرخه   • معرفی چرخه   • چرخه یعنی چی   • چرخه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چرخه

کلمه : چرخه
اشتباه تایپی : ]voi
آوا : Carxe
نقش : اسم
عکس چرخه : در گوگل

آیا معنی چرخه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )