برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1616 100 1
شبکه مترجمین ایران

چرت زدن


مترادف چرت زدن: نیم خواب بودن، تهویم، به خواب کوتاه رفتن

معنی چرت زدن در لغت نامه دهخدا

چرت زدن. [ چ ُ زَ دَ ] (مص مرکب ) بر اثر خواب آمدن پیاپی بستن و گشودن چشمها و لحظه ای به خواب رفتن و سپس بیدار شدن. چشم ها را پیاپی بر هم نهادن و باز کردن از اثر میل به خواب. حالتی چون حالت افراد بنگ زده و تریاک کشیده داشتن ، بدین ترتیب که شخص چشمها برهم نهاده دارد و گاه بگاه سرش بطرف سینه یا شانه خم شود، باز سر راست کند و چشمها بگشاید و دوباره به حال نخست برگردد. || ناهشیار و ناآگاه بودن. غافل و بی خبر بودن ، چنانکه فی المثل گویند: اگر چرت بزنی کلاه سرت خواهد رفت. رجوع به چرت شود.

معنی چرت زدن به فارسی

چرت زدن
( مصدر ) بخواب سبک رفتن خوب سبکی کردن و اندکی بعد بیدار شدن .
میل به خواب داشتن . چشم ها را پاپی بر هم نهادن و باز کردن از اثر میل بخواب .

چرت زدن در جدول کلمات

معنی چرت زدن به انگلیسی

caulk (فعل)
مسدود کردن ، بتونهگیری کردن ، زیرپوش سازی کردن ، درز گرفتن ، اب بندی کردن ، نعل زدن ، بتونه کاری کردن ، شکاف و سوراخ چیزی را گرفتن ، چرت زدن
catnap (فعل)
چرت زدن
snooze (فعل)
چرت زدن ، بیهوده وقت گذراندن
nap (فعل)
چرت زدن ، غنودن
doze (فعل)
چرت زدن
slumber (فعل)
چرت زدن ، غنودن
dawdle (فعل)
چرت زدن ، بیهوده وقت گذراندن
drowse (فعل)
چرت زدن ، خواب الود کردن ، کند شدن

معنی کلمه چرت زدن به عربی

چرت زدن
اغف , اغفاءة , غفوة , نوم

چرت زدن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدا
.I took a nap in the afternoon
من بعداز ظهر چرت زدم.
take a nap=چرت زدن
حسین غلامحسینی
Take a nap
مجید
Take a cat-nap

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• چرت زدن در جدول   • علت چرت زدن زیاد چیست   • دلایل چرت زدن   • معنی چرت زدن   • علت چرت زدن معتادان   • درمان چرت زدن   • جلوگیری از چرت زدن   • درمان چرت زدن زیاد   • مفهوم چرت زدن   • تعریف چرت زدن   • معرفی چرت زدن   • چرت زدن چیست   • چرت زدن یعنی چی   • چرت زدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چرت زدن

کلمه : چرت زدن
اشتباه تایپی : ]vj cnk
عکس چرت زدن : در گوگل

آیا معنی چرت زدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )