برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

چاک زدن

معنی چاک زدن در لغت نامه دهخدا

چاک زدن. [ زَ دَ] (مص مرکب ) دریدن. پاره کردن. شکافتن :
ره جیب جانها رفو میزند
بنازم به چاکی که او میزند.
ظهوری (از آنندراج ).
|| دریدن گریبان یا جامه در ماتمی از شدت اندوه و المی. دریدن لباس به نشانه ٔغم و اندوه عظیم یا ترس یا تظلم :
نیکعهدی در زمین شد جامه از غم چاک زن
کز زمان زین صعبتر ماتم نخواهی یافتن.
خاقانی.
پس بدست خروش بر تن دهر
چاک زن این قبای معلم را.
خاقانی.
گل روی تو دیده چاک زد جامه ٔ خویش.
ظهیری (سندبادنامه ص 180).
برفور جامه چاک زد و موی برکند. (سندبادنامه ص 73). جامه ها چاک زده خاک بر سر ریختند. (مجالس سعدی ).
چاک خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم
روح را صحبت ناجنس عذابیست الیم.
حافظ.

معنی چاک زدن به فارسی

چاک زدن
دریدن . پاره کردن . شکافتن . یا دریدن گریبان یا جامه درماتمی یا از شدت اندوه و المی . یعنی دریدن لباس نشان. غم و اندوه عظیم یا ترس و تظلم میباشد .

معنی چاک زدن به انگلیسی

jag (فعل)
دندانه دار کردن ، کنگره دار کردن ، چاک زدن ، ناهموار بریدن
rend (فعل)
کندن ، پاره کردن ، چاک زدن ، دریدن

معنی کلمه چاک زدن به عربی

چاک زدن
نتوء

چاک زدن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی چاک زدن   • مفهوم چاک زدن   • تعریف چاک زدن   • معرفی چاک زدن   • چاک زدن چیست   • چاک زدن یعنی چی   • چاک زدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چاک زدن

کلمه : چاک زدن
اشتباه تایپی : ]h; cnk
عکس چاک زدن : در گوگل

آیا معنی چاک زدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )