برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

چاک دادن


مترادف چاک دادن: پاره کردن، دریدن، شکافتن، درانیدن

متضاد چاک دادن: دوختن

معنی چاک دادن در لغت نامه دهخدا

چاک دادن. [ دَ ] (مص مرکب ) شکافتن. پاره کردن. زخم زدن. دریدن.

معنی چاک دادن به فارسی

چاک دادن
( مصدر ) ۱- شکاف دادن دریدن . ۲- پاره کردن .

معنی چاک دادن در فرهنگ معین

چاک دادن
(دَ) (مص م .) شکافتن ، دریدن ، پاره کردن .

معنی چاک دادن به انگلیسی

rift (فعل)
بریدن ، شکافتن ، برش دادن ، چاک دادن
strip (فعل)
برهنه کردن ، تهی کردن ، لخت کردن ، چاک دادن ، محروم کردن از
tear (فعل)
پاره کردن ، گسیختن ، گسستن ، چاک دادن ، دریدن ، دراندن
slit (فعل)
شکافتن ، چاک دادن ، دریدن
incise (فعل)
بریدن ، کندن ، شکاف دادن ، چاک دادن ، حجاری کردن
slash (فعل)
شکاف دادن ، زخم زدن ، چاک دادن ، بریده بریده کردن ، تخفیف زیاد دادن
kerf (فعل)
چاک دادن
scotch (فعل)
مسدود کردن ، له کردن ، چاک دادن ، زخمی کردن ، مانع غلتیدن شدن
unseam (فعل)
چاک دادن ، بدون درز کردن

معنی کلمه چاک دادن به عربی

چاک دادن
دمعة , سرية , قطع

چاک دادن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی موشک   • معنی جوانمردی   • معنی خودکار   • همسر کنت   • قفس شیشه ای   • معنی باریک بین   • معنی چاک دادن   • مفهوم چاک دادن   • تعریف چاک دادن   • معرفی چاک دادن   • چاک دادن چیست   • چاک دادن یعنی چی   • چاک دادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چاک دادن

کلمه : چاک دادن
اشتباه تایپی : ]h; nhnk
عکس چاک دادن : در گوگل

آیا معنی چاک دادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )