برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1561 100 1
شبکه مترجمین ایران

چابک سواری

معنی چابک سواری در لغت نامه دهخدا

چابک سواری. [ ب ُ س َ / س ُ ] (حامص مرکب ) جلدی و چالاکی.مهارت در سواری و تربیت اسب. سوارکاری :
گران جوشن و خود گردی گزین
بچابک سواری ربودی ز زین.
اسدی (گرشاسبنامه ص 45).
بدان نازک تنی و آبداری
چو مرغی بود در چابک سواری.
نظامی (خسرو و شیرین ).
ملک زآن ماده شیران شکاری
شگفتی مانده در چابک سواری.
نظامی (خسرو و شیرین ).
و چابک سواری و موی شکافی در تیراندازی و قوت و شجاعت و حسن تدبیر. (ترجمه ٔ محاسن اصفهان ص 66).

معنی چابک سواری به فارسی

چابک سواری
عمل و کیفیت چابک سوار سوار کاری .
جلدی و چالاکی . مهارت در سواری و تربیت اسب .
[ورزش] ← اسب دوانی

چابک سواری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• هزینه آموزش اسب سواری   • فیلم آموزش سوارکاری   • آموزش تصویری اسب سواری   • آموزش سوارکاری با اسب   • چگونه اسب سواری کنیم   • آموزش سوارکاری مبتدی   • آموزش سوارکاری در تهران   • هر ارتباط غیر طبیعی بین دو اندام   • معنی چابک سواری   • مفهوم چابک سواری   • تعریف چابک سواری   • معرفی چابک سواری   • چابک سواری چیست   • چابک سواری یعنی چی   • چابک سواری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چابک سواری

کلمه : چابک سواری
اشتباه تایپی : ]hf; s,hvd
عکس چابک سواری : در گوگل

آیا معنی چابک سواری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )