برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

چئیش پیش

چئیش پیش را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی

چَئیش پیش :
نام پسر هَخامنش و یکی از نیاکان داریوش یکم که 730 پیش از میلاد پادشاه پارس بود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی چئیش پیش   • مفهوم چئیش پیش   • تعریف چئیش پیش   • معرفی چئیش پیش   • چئیش پیش چیست   • چئیش پیش یعنی چی   • چئیش پیش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چئیش پیش
کلمه : چئیش پیش
اشتباه تایپی : ]mda ~da
عکس چئیش پیش : در گوگل

آیا معنی چئیش پیش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )