برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1668 100 1
شبکه مترجمین ایران

پیکر گاو

معنی پیکر گاو در لغت نامه دهخدا

پیکر گاو. [ پ َ / پ ِ ک َرِ ] (اِ مرکب ) جسم و کالبد گاو. || کنایه از صراحیی باشد بهیأت گاو. (برهان ). بمعنی صراحی و ظرفی که بصورت گاو ساخته باشند و در آن شراب خورند. قسمی قدح. کنایه از صراحیی که بصورت گاو ساخته باشند از چینی یا طلا و نقره ، چنانکه رسم بوده است آلات بزم را بصورت حیوانات و طیور می ساخته اند :
آن لعل لعاب از دهن گاو فروریز
تا مرغ صراحی کندت نغز نوائی
مجلس همه دریا و قدحها همه ماهی
دریا کش از این ماهی اگر مرد صفائی
از پیکرگاو آید در کالبد مرغ
جان پریان کز تن خم یافت رهائی
از گاو بمرغ آید و از مرغ بماهی
وز ماهی سیمین سوی دلهای هوائی.
خاقانی.
از لعل لعاب مراد شراب است و دهن گاو کنایه از صراحی و از گاو بمرغ آید کنایه از آن است که از صراحی به پیاله ریزد و ماهی سیمین کنایه از انگشتان است که پیاله را بدست گیرد. (از انجمن آرا).

معنی پیکر گاو به فارسی

پیکر گاو
جسم و کالبد گاو یا کنایه از صراحیی باشد بهیات گاو

پیکر گاو را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی پیکر گاو   • مفهوم پیکر گاو   • تعریف پیکر گاو   • معرفی پیکر گاو   • پیکر گاو چیست   • پیکر گاو یعنی چی   • پیکر گاو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پیکر گاو

کلمه : پیکر گاو
اشتباه تایپی : ~d;v 'h,
عکس پیکر گاو : در گوگل

آیا معنی پیکر گاو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )