برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1388 100 1

پیش کشیدن

معنی پیش کشیدن در لغت نامه دهخدا

پیش کشیدن. [ ک َ / ک ِ دَ ] (مص مرکب ) بسوی خود کشیدن. نزدیک آوردن. بخود نزدیک کردن. مقابل پس زدن : با دست پس میزد و با پا پیش میکشید. رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. || مطرح کردن. عنوان کردن چنانکه مطلبی یا سخنی را. || بزیر افکندن چنانکه سر را. || برافراختن و آخته داشتن چنانکه سر را :
سران سپه سر کشیدند پیش
که ریزیم در پای تو خون خویش.
نظامی.
|| ریشخند کردن. استهزاء کردن. (مجموعه ٔ مترادفات ص 38). || پیش بردن. تقدیم کردن. پیش آوردن. پیشکش کردن :
ولیکن بشرطی که از ملک خویش
کشی هفت ساله مرا دخل پیش.
نظامی.
به اندازه ٔ دسترسهای خویش
کشیدند بسیار گنجینه پیش.
نظامی.
که چون من کشم دخل یکساله پیش
شهم برنینگیزد از جای خویش.
نظامی.
نیم جانی که هست پیش کشم
چون بدست من اینقدر باشد.
نبود لایق نثار ولی
کار درویش ما حضر باشد.
(از العراضه ).

معنی پیش کشیدن به فارسی

پیش کشیدن
( مصدر ) ۱- بسوی خود کشیدن بخود نزدیک کردنمقابل پس زدن:با دست پس میزد و با پا پیش میکشید. ۲- مطرح کردن عنوان کردن ( مطلبی یا سخنی را ) . ۳- بزیز افکندن ( چنانکه سر را ) : از شرم سر پیش افکند. ۴- برافراختن و آخته داشتن( چنانکه سر را ): سران سپه سر کشیدند پیش که ریزیم در پای تو خون خویش . ( نظامی ) ۵- تقدیم کردن پیشکش کردن : نیم جانی که هست پیش کشم جون بدست من این قدر باشد. ( ازالعراضه . لغ. ) ۶- ریشخند کردن استهزائ کردن .

معنی پیش کشیدن در فرهنگ معین

پیش کشیدن
(کِ دَ) (مص م .) مطرح کردن ، عنوان کردن .

پیش کشیدن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• با دست پس زدن با پا پیش کشیدن   • دانلود آهنگ با دست پس میزنی شاهرخ   • معنی پیش کشیدن   • مفهوم پیش کشیدن   • تعریف پیش کشیدن   • معرفی پیش کشیدن   • پیش کشیدن چیست   • پیش کشیدن یعنی چی   • پیش کشیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پیش کشیدن
کلمه : پیش کشیدن
اشتباه تایپی : ~da ;adnk
عکس پیش کشیدن : در گوگل

آیا معنی پیش کشیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )