برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1463 100 1

پیرامون

/pirAmun/

مترادف پیرامون: اطراف، اکناف، پیرامن، حوالی، حومه، دوروبر، گرداگرد، محیط

معنی پیرامون در لغت نامه دهخدا

پیرامون. (اِ) حوال. حول. حولیة. پیرامن. گرد. دور. گردامون. حریم. حوالی. اطراف. دورتادور. گرداگرد. دوروبر. اکناف. گردبرگرد :
ترکان البته پیرامون ما نگشتند که ایشان نیز بخویشتن مشغول بودند. (تاریخ بیهقی ص 622). فرمود که شما را نهی کردم و گفتم در پیرامون این درخت مگردید و متعابت سخن دشمن مکنید. (قصص الانبیاء ص 19). و هر ستونی چندانست که دست پیرامون درنتواند آورد. (مجمل التواریخ والقصص ). و چون سپاه بهرام بندوی را دیدند هیچ شک نکردند که نه خسروست و پیرامون بایستادند. (مجمل التواریخ والقصص ).
ماند ببهشت آن رخ گندم گونش
عشاق چو آمدند پیرامونش
خاقانی را نرفته بر گندم دست
عمدا ز بهشت میکند بیرونش.
خاقانی.
او آتش است و جان و دل پروانه و خاکسترش
خاکستری در دامنش پروانه پیرامون نگر.
خاقانی.
فریدون گفت نقاشان چین را
که پیرامون خرگاهش بدوزند...
سعدی.
طوف ، طواف ، طوفان ، تطواف ؛ پیرامون کعبه گشتن. (منتهی الارب ). عنان ، عراق ، طور؛ پیرامون سرای. طور، طوران ؛ پیرامون چیزی گردیدن. استطاقة؛ پیرامون چیزی گشتن. کفاف الشی ٔ؛ پیرامون و کناره ٔ هر چیزی. عرین ؛ پیرامون سرای و شهر. عقوة؛ پیرامون و گرداگرد سرای. (منتهی الارب ).

معنی پیرامون به فارسی

پیرامون
گرداگرد، دوبرابر، دوروبر، گردبرگرد، اطراف
( اسم ) ۱- اطراف حوالی دور تا دور گرداگرد : و چون سپاه بهرام بندوی را دیدند هیچ شک نکردند که نه خسروست و پیرامون بایستادند. ۲- محیط .
حوال حول

معنی پیرامون در فرهنگ معین

پیرامون
[ په . ] (اِ.)۱ - گرداگرد،حوالی . ۲ - محیط .

معنی پیرامون در فرهنگ فارسی عمید

پیرامون
اطراف و دوروبر کسی یا چیزی یا جایی، گرداگرد، دوروبر، دورتادور، گردبرگرد.

پیرامون در جدول کلمات

پیرامون
حول
پیرامون دهان
نس
پیرامون دهان چهارپایان
پوز
پیرامون شهر
حومه
پیرامون و گرداگرد
حوالی
پیرامون و گرداگرد خانه
حریم
حلقه پیرامون دف
چنبر
سلسله سخنرانی های پیرامون موضوعی معین
سمینار
قاره پیرامون قطب جنوب زمین را گویند
جنوبگان
نویسنده اس سرشناس با آثاری چون پیرامون اسارت بشری و لبه تیغ
موام

معنی پیرامون به انگلیسی

perimeter (اسم)
پیرامون ، محیط ، فضای احاطه کننده
circumference (اسم)
پیرامون ، محیط ، محیط دایره
ambit (اسم)
پیرامون ، حوزه ، حدود ، وسعت ، محوطه
periphery (اسم)
پیرامون ، دوره ، محیط ، حدود ، جنب ، سطح بدن
environs (اسم)
پیرامون ، اطراف ، دوروبر ، حومه ، توابع ، حول و حوش
skirt (اسم)
پیرامون ، دامنه ، حومه شهر ، دامنه کوه ، دامن لباس ، دامن ، حوالی
apis (اسم)
پیرامون ، گاو مقدس مصریان قدیم
outline (اسم)
پیرامون ، خلاصه ، زمینه ، طرح ، رئوس مطالب ، طرح کلی ، شکل اجمالی
about (قید)
پیرامون ، نزدیک ، تقریبا ، گرداگرد ، بهر سو ، بالاتر
by (قید)
پیرامون ، کنار ، در کنار ، از پهلو ، از نزدیک ، درجه دوم
around (قید)
پیرامون ، گرداگرد ، دور ، در حوالی ، سوی دیگر ، در هر سو
about (حرف اضافه)
در ، در باره ، در حدود ، راجع به ، پیرامون ، در باب ، در شرف ، با ، قریب ، در اطراف ، نزدیک ، نزد ، در صدد ، دور تا دور

معنی کلمه پیرامون به عربی

پیرامون
حول , محيط
ناظور

پیرامون را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سینا
محیط یا محیط اطراف
عبدالله رسولی
در باره
ارمیتا
اطرف- دور-
شهلا
حاشیه
Rahaw0000
اطراف
محسن کشاورز
از دو واژه پیرا و مون که پیرا همانگونه که میدانیم یعنی کناره ها و دور و برای نمونه پیرایش(پیرا آرایش) و مون که میشود درون و بخش داخلی هر چیز ( من در گویش لری میدانم که هنوز برای درون از واژه مین یا می یا وامی بهره میبرند. �درون� هم از دو واژه در مون یا اون میاید. گویا این واژه� مین یا مون� با واژه in به معنی درون در انگلیسی هم ریشه اند.
آرمیتا
حاشیه، کناره، محیط، اطراف،
علی باقری
پیرامون( PERIPHERY ) :[اصطلاح جامعه شناسی] این اصطلاح به کشورهایی اطلاق می گردد که نقشی حاشیه ای در اقتصاد جهانی دارند و بنابراین از نظر روابط تجاری خود به جوامع تولیدکننده ی "هسته" ( مرکز ) وابسته اند.
منبع https://rasekhoon.net
علی دوستی نوگورانی
دورادور
پیمان
از دو تکواژ پیرا و مون
پیرا یعنی دور، گرد، حدود، درباره، پیرای چیزی
و مون ینی سنجیدن، اندازه گیری (مانند آزمون، پیمان، همامون)
روی هم رفته ینی اندازه ی پیرای چیزی.
در انگلیسی پِری‌مِتِر
از پری ( پیرا) متر (سنج)
(مانند: پریود) (مانند: ولت‌متر، کرنومتر)
در عربی محیط: پیرامون چیزی، اندازه پیرای چیزی
یاراد
دور چیزی، اطراف هر چیزی
پارسا
پیرای چیزی، یعنی دور چیزی
پیرامون یعنی اندازه دور
از پیرا ( دور و بر، اطراف) مون (اندازه)
مانند آزمون، ترامون، وامون، پیمون، پارامون، همامون، نمون و...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شرکت پیرامون   • معنی بی نظم و ترتیب   • معنی کلاه بی سر   • ابراهیم پیرامون   • معنی بی نظم وترتیب   • معنی بی فایده   • معنی آزرده و ناراحت   • پیرامون در جدول   • معنی پیرامون   • مفهوم پیرامون   • تعریف پیرامون   • معرفی پیرامون   • پیرامون چیست   • پیرامون یعنی چی   • پیرامون یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پیرامون
کلمه : پیرامون
اشتباه تایپی : ~dvhl,k
آوا : pirAmun
نقش : اسم
عکس پیرامون : در گوگل

آیا معنی پیرامون مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران