برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1576 100 1
شبکه مترجمین ایران

پیاز هم داخل میوه ها شد

پیاز هم داخل میوه ها شد

معنی ضرب المثل -> پیاز هم داخل میوه ها شد
اشاره به شخص فرومایه و بی مقدار که خود را داخل حرف یا کار بزرگ تر و بالاتر از خود کند.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی پیاز هم داخل میوه ها شد   • مفهوم پیاز هم داخل میوه ها شد   • تعریف پیاز هم داخل میوه ها شد   • معرفی پیاز هم داخل میوه ها شد   • پیاز هم داخل میوه ها شد چیست   • پیاز هم داخل میوه ها شد یعنی چی   • پیاز هم داخل میوه ها شد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پیاز هم داخل میوه ها شد

کلمه : پیاز هم داخل میوه ها شد
اشتباه تایپی : ~dhc il nhog ld,i ih an
عکس پیاز هم داخل میوه ها شد : در گوگل

آیا معنی پیاز هم داخل میوه ها شد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )