برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

پژوهش

/paZuheS/

مترادف پژوهش: بازجست، بازرسی، تتبع، تحقیق، تدقیق، تفحص، جست وجو، مطالعه، استیناف، تمیز، رسیدگی

معنی پژوهش در لغت نامه دهخدا

پژوهش. [ پ ِ / پ َ هَِ ] (اِمص ) اسم مصدر پژوهیدن. عمل پژوهیدن. پژهش . پی جوئی. جویائی. بازجستن. جستجو. بازجوئی. بازجست. فحص. تفحص. بحث. تجسس. رسیدگی. بررسیدن. تحقیق. استفسار. تتبع. تنقیب. تَفقه. تَعرّف. تَفقد :
اگر روزی از تو پژوهش کنند
همه مردمانت نکوهش کنند.
ابوشکور.
دو دیگر که در جای ننگ و نبرد
پژوهش نجویند مردان مرد.
فردوسی.
نه از پاک یزدان نکوهش بود
نه شرم از یلان چون پژوهش بود.
فردوسی.
ز کردار خوب ار پژوهش بود
ترا این ستایش نکوهش بود.
فردوسی.
همی جان من در نکوهش نهی
چرا دل نه اندر پژوهش نهی.
فردوسی.
پژوهش نمای و بترس از کمین
سخن هرچه باشد بژرفی ببین.
فردوسی.
جز از موی بر وی نکوهش نبود
بدی دیگرش را پژوهش [ کذا ] نبود.
فردوسی.
بپرسید کار سپه شاه ازوی
چنین گفت کای شه پژوهش مجوی [ کذا ].
اسدی (گرشاسب نامه ص 219).
پژوهش کنان پهلوان بلند
چه مردی ، بدو گفت ، سال تو چند؟.
اسدی (گرشاسب نامه ص 233).
بجز بخدمت تو بنده التجا نکند
به هر کجا که پژوهش رود به اصل و نژاد .
کمال اسماعیل.
|| سرپرستی. تیمار :
بدین بندگان نیز کوشش نبود
هم از شاه ما را پژوهش نبود.
فردوسی.
|| بازپرسی. مؤاخذه. عِقاب :
بدین گیتی اندر نکوهش بود
بروز شمارت پژوهش بود.
فردوسی.
|| جاسوسی. خبرچینی.
- پژوهش حال ؛ استفسار حال. احوالپرسی. استعلام حال.

معنی پژوهش به فارسی

پژوهش
پژوهیدن
( اسم.پژوهیدن ) ۱- جستجو بازجویی باز جست رسیدگی تفحص تحقیق استفسار تعرف . ۲- بررسیها و جستجوهای علمی ۳- استیناف ۴- باز پرسی مواخذه عقاب . ۵- خبر چینی جاسوسی . ۶- سر پرستی تیمار . یا پژوهش حال . احوالپرسی .
( اسم ) مستانف عنه
( اسم ) مستانف علیه
( اسم ) مستانف
[health services research] [علوم سلامت] تلفیق دستاوردهای علمی علوم بالینی، همه گیرشناسی، علوم اجتماعی، علوم اقتصادی و مدیریت در مطالعۀ سازمان و وظایف و عملکرد خدمات سلامت
[health system research] [علوم سلامت] مطالعۀ جامع نظام های سلامت
( صفت ) پژوهش کننده .
( مصدر ) پژوهیدن .
[action research] [آینده پژوهی و آینده نگری] حوزه ای که اقدام های اجتماعی برخاسته از یادگیری کنشی را در عرصۀ پژوهش های اجتماعی صورت بندی می کند و از مشارکت گروهی از متخصصان و پژوهشگران و اعضای سازمان ها و جامعه هایی، که به دنبال ارتقای موقعیت خود هستند، بهره می برد
[participatory action research, PAR] [آینده پژوهی و آینده نگری] روشی تحقیقی که بر مشارکت فعالان برای بهبود عملکرد و یافتن پاسخ های مناسب برای حل مشکل در فرایند تحقیق متکی است
[research ...

معنی پژوهش در فرهنگ معین

پژوهش
(پِ یا پَ هِ)(اِمص .) ۱ - جست و جو، تحقیق . ۲ - تحقیقات علمی و بازخواست . ۳ - مؤاخذه . ۴ - خبر، خبر داشتن .

معنی پژوهش در فرهنگ فارسی عمید

پژوهش
۱. تحقیق علمی.
۲. جستجو.
۳. (حقوق) رسیدگی مجدد به حکمی که در دادگاه بدوی صادر شده به جهت اعتراض محکوم، رسیدگی استینافی.
۴. [قدیمی] مؤاخذه، بازخواست.
کسی که از او شکایت شده.
کسی که شکایت می کند.
پژوهش کننده.

پژوهش در دانشنامه اسلامی

پژوهش
بیش از ربع قرن از پیروزی بزرگ ترین انقلاب دوران معاصر می گذرد. انقلابی که در اوج حاکمیت الگوهای برخاسته از اندیشه ها و ایدئولوژی های غربی و شرقی و استیلای بلامنازع مدل حکومتی دموکراسی لیبرال در یک سوی جهان و مدل حکومتی سوسیالیسم در دیگر سوی آن، راه سومی را پیش پای جهانیان نهاد و الگوی دیگری را برای اداره جامعه و حکومت در عصر حاضر مطرح کرد.
انقلاب اسلامی ایران همه مناسبات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان را به نقد کشید و همه روابطی را که منهای خدا در دنیای مدرن شکل گرفته بود، به جدال طلبید.شاید هیچ بیانی به اندازه بیان (میشل فوکو)، فیلسوف، متفکر و مورخ فقید فرانسوی (۱۹۸۴ـ۱۹۲۶م)، نتواند عمق و گستره انقلاب اسلامی و آرمانی را که این انقلاب در پی تحقق آن بود، به تصویر کشد. او در مصاحبه ای درباره فلسفه قیام و انقلاب مردم ایران در سال ۱۳۵۷ می گوید:(ایرانیان در این خیزش قبل از هر چیز به خودشان گفتند ـ و شاید خود روح این قیام است ـ که (قطعاً باید این رژیم را عوض کنیم و از شر این مرد خلاص شویم، باید این تشکیلات فاسد را در هم بریزیم، باید کل کشور را متحول سازیم، سازمان سیاسی، نظام اقتصادی و سیاست خارجی مملکت خود را باید دگرگون سازیم، ولی مهم تر از همه، نخست باید خودمان را متحول سازیم. نحوه زندگی مان، روابطمان با دیگران، با تمامی امور، با ابدیت، با خدا و با هر چیز دیگر باید کاملاً متحول شوند. تنها در صورتی که چنین تحول ژرفی در زندگی ما رخ دهد، یک انقلاب حقیقی و راستین خواهیم داشت). به اعتقاد من در این جاست که اسلام نقش خود را ایفا نمود. شاید فلان یا بهمان تعهدات، فلان یا بهمان قواعد اسلامی است که این همه شیفتگی و افسون ایجاد کرده است. اما مهم تر از همه، مذهب در ارتباط با روش زندگی خاص آنان، برایشان همانند یک موعود، و تضمین گر دست یافتن به چیزی بود که می توانست ذهنیت آنان را به گونه ای رادیکال متحول سازد. تشیع دقیقاً شکلی از اسلام است که با آموزه ها و محتوای باطنی خود بین صرف اطاعت از قوانین و زندگی عمیق معنوی تمییز قائل می شود. وقتی می گویم آنان در تعالیم و آموزه های اسلام در پی ایجاد تحولی در ذهنیت خود بودند، این نظر با واقعیت وجود کاربست های سنتی اسلامی که در عین حال تعیین کننده هویت آنان بود، مغایرتی ندارد. آنان با این ن ...


پژوهش در دانشنامه ویکی پدیا

پژوهش
پژوهش یا تحقیق یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خلاقانه و سامانمند برای یافت، بازگویی و بازنگری پدیده ها، رخدادها، رفتارها و انگاشته ها است. پژوهش همچنین برای استفاده از پدیده های موجود در جهت دست یافتن به راهکارهای عملی و فناوری ها به کار می رود. به طور معمول پژوهشگر نتایج پژوهش خود را در مجله های علمی ارائه می دهد. پژوهش در دو بعد، یکی «یافتن پرسش پژوهش» و دیگری «پاسخ دادن به آن» انجام می گیرد.
صفحات بخش بندی شده – از اینکه تحقیقات در یک صفحه گسترده که نیاز به پایین رفتن مداوم داشته باشد، پرهیز کنید. به عنوان یک ضرورت، صفحات بخش بخش شده ارائه کنید. در عین حال از اینکه تنها یک سؤال در هر صفحه داشته باشید نیز دوری کنید. زیرا این مورد باعث زیاد شدن مدت زمان مورد نیاز برای تکمیل تحقیق شده و احتمال ترک کردن تحقیق را بالا می برد.
پریدن منطقی – به منظور هوشمند کردن تحقیقتان از پریدن منطقی استفاده کنید. از جملاتی نظیر «اگر به سؤال اول پاسخ منفی دادید، آنگاه به سؤال چهارم جواب دهید» پرهیز کنید. این کار باعث دلزدگی پاسخ دهنده شده و نرخ ترک را بالا می برد. تحقیق را طوری طراحی کنید که از منطق صفحه استفاده می کند؛ بدین ترتیب، مسیر سؤالات درست به صورت خودکار بر اساس پاسخ های پیشین تعیین می شوند.
پژوهش پایه ای می تواند زمینهٔ «پژوهش کاربردی» را فراهم آورد، اما در وهلهٔ اول متوجه کاربرد آن در زندگی انسان ها نیست. در حالی که پژوهش های کاربردی دارای جنبهٔ عملی و مستقیماً متوجه حل مشکلات جامعه و بشریت می باشد. در ضرورت انجام این دو دسته از مطالعات شکی نیست. به عنوان مثال تصمیم گیرندگان سیاسی هر کشور به جهت کسب توانایی در ادارهٔ عملی جامعه، نیازمند پژوهش های کاربردی می باشند و این دسته از پژوهش ها خود متکی بر پژوهش های پایه ای هستند.
مطالعهٔ اکتشافی و مطالعهٔ تفصیلی (مطالعهٔ اصلی)
مطالعهٔ اکتشافی، مطالعه ای مقدماتی است؛ که بنا بر نوع تحقیق عمدتاً از طریق مطالعات کتابخانه ای، مشاهده، یا مصاحبه شکل می گیرد. علت انجام مطالعات اکتشافی عبارتند از:
پژوهش اجتماعی (به انگلیسی: Social research) یک تحقی ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

پژوهش در دانشنامه آزاد پارسی

پژوهش (research)
فعالیت اساسی در زمینۀ علم و آمیزه ای از نظریه و آزمایش، با جهت گیری برای یافتن شرح علمی پدیده ها. پژوهش را معمولاً به دو نوع تقسیم می کنند: پژوهش نظریکه بررسی نظریه هایی را دربر می گیرد که ربط ظاهری آن ها با روابط انسانی ناچیز است، و پژوهش کاربردی که به یافتن پاسخ مسائل پُراهمیت اجتماعی یا تجاری، از جمله در پزشکی و مهندسی، می پردازد. هر دو نوع پژوهش با یکدیگر پیوند دارند، به نحوی که نظریه های برآمده از پژوهش های نظری ممکن است سرانجام برای اجتماع بسیار مفید واقع شوند.
تأمین بودجۀ پژوهش. هزینۀ پژوهش علمی معمولاً از طرف دولت و بخش صنعت تأمین می شود، به نحوی که ثروت و اولویّت های ملّی تأثیری بسیار بر نوع پژوهش می گذارند. در ۱۹۸۹، شورای جامعۀ اروپا، اتحادیۀ اروپا، برنامۀ اصلاح شدۀ پژوهش و توسعۀ فناوری را برای دورۀ ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ تصویب کرد که مستلزم تأمین بودجۀ ۵,۷۰۰میلیون یورویی جامعه اروپا بود. این بودجه به این ترتیب تخصیص یافته بود: برای فنّاوری اطلاعات و ارتباطات صنعتی ۲.۲۲۱میلیون؛ برای فناوری های صنعتی و مواد ۸۸۸میلیون؛ برای علوم و فناوری های زیستی ۷۴۱میلیون؛ برای انرژی ۸۱۴میلیون؛ برای جابه جایی و افزایش نیروی انسانی ۵۱۸میلیون؛ و برای محیط زیست ۵۱۸میلیون.

نقل قول های پژوهش

پژوهش یا تحقیق یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خلاقانه و سامانمند برای یافت، بازگویی و بازنگری پدیده ها، رخدادها، رفتارها و انگاشته ها است.
• «پژوهش و علم بر ایده، تخیل و خلاقیت بنا گذاشته می شود. ایده، خلاقیت و تخیل اساسی هستند ولی باید با پیگیری جدی همراه شوند تا صورت واقعیت بخود بگیرند.» -> فابیولا جیانوتی

پژوهش در جدول کلمات

پژوهش
بررسی
پژوهش | جستوجو
تجسس

معنی پژوهش به انگلیسی

research (اسم)
کاوش ، تحقیق ، تفحص ، جستجو ، تجسس ، پژوهش ، تتبع

معنی کلمه پژوهش به عربی

پژوهش
بحث
بحث
دراسة

پژوهش را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین
بررسی
اریا
یافته های پژوهش

علی
بازرسی
علی باقری
پژوهش : (Reaserch)[ اصطلاح فنی حرفه ای] پژوهش يكي از محور هاي اساسي فعاليت سازمان مي باشد. كه چالش هاي اصلي بين آموزش و بازار كار را مورد بررسي قرار مي دهد و عموما در زمينه هاي شناسايي مشاغل و صنايع و فن آوري هاي نو به همراه گردآوري اطلاعات مورد نياز تهيه استانداردهاي مهارت و آموزشي و تهيه نرم افزارها و سخت افزارها و وسايل كمك آموزشي به همراه مطالعه و بررسي روش ها و سيستم هاي آموزشي موجود در داخل و خارج كشور مطالعه مي كند. پشتيباني از تشكل هاي مربيان فني و حرفه اي و تشكيل همايش ها و برگزاري مناسبت هاي علمي مربوط به سازمان در اين حيطه پيگيري مي شود.
روژان جون
تحقیق ، تجسس ، و ...
حمیدرضا دادگر_فریمان
بررسی،بازجست، بازرسی، تتبع، تحقیق، تدقیق، تفحص، جست وجو، مطالعه، استیناف، تمیز، رسیدگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• پژوهش صنایع   • مقاله در مورد پژوهش   • معنی پژوهش   • تعریف پژوهش   • پژوهش در جدول   • شرکت پژوهش   • پژوهش چیست   • آموزشگاه پژوهش   • مفهوم پژوهش   • معرفی پژوهش   • پژوهش یعنی چی   • پژوهش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پژوهش

کلمه : پژوهش
اشتباه تایپی : ~C,ia
آوا : paZuheS
نقش : اسم
عکس پژوهش : در گوگل

آیا معنی پژوهش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )