برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1376 100 1

پویایی شناسی غیرخطی

معنی پویایی شناسی غیرخطی به فارسی

پویایی شناسی غیرخطی
[non-linear dynamics] [آینده پژوهی و آینده نگری] مطالعۀ سامانه هایی با رفتارهای پیش بینی ناپذیر و غیرمنتظره که میان درونداد و بروندادشان رابطۀ خطی برقرار نیست

پویایی شناسی غیرخطی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مقاله در مورد سیستم های دینامیکی   • جزوه سیستم های دینامیکی   • مقاله سیستم های پویا   • پویایی سیستم   • سیستم های دینامیکی در مهندسی صنایع   • معنی پویایی شناسی غیرخطی   • مفهوم پویایی شناسی غیرخطی   • تعریف پویایی شناسی غیرخطی   • معرفی پویایی شناسی غیرخطی   • پویایی شناسی غیرخطی چیست   • پویایی شناسی غیرخطی یعنی چی   • پویایی شناسی غیرخطی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پویایی شناسی غیرخطی
کلمه : پویایی شناسی غیرخطی
اشتباه تایپی : ~,dhdd akhsd ydvoxd
عکس پویایی شناسی غیرخطی : در گوگل

آیا معنی پویایی شناسی غیرخطی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )