برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1405 100 1

پوچی

/puCi/

مترادف پوچی: بطلان، بیهودگی

پوچی در جدول کلمات

از مکاتب ادبی که برپایه اصالت وجود | آزادی و پوچی زندگی استوار است
اگزیستانسیالیسم

معنی پوچی به انگلیسی

absurdity (اسم)
پوچی ، چرندی ، مزخرف بودن ، خلی ، نا مربوطی
vanity (اسم)
پوچی ، غرور ، خود بینی ، بیهودگی ، بطالت ، بادسری
futility (اسم)
پوچی ، بی فایدگی ، بیهوده گی ، عبثی
frivolity (اسم)
پوچی ، هرزه درایی ، سرسری ، سبکی ، بیهودگی ، بی معنایی ، سبک سری
nullity (اسم)
عدم ، پوچی ، صفر ، بطلان ، بی اعتباری ، نیستی
inanity (اسم)
پوچی ، کار بیهوده ، بیهودگی ، بطالت ، بی مغزی
vapidity (اسم)
پوچی ، بی حسی ، بی عاطفگی ، بی روحی ، خنکی ، بی مزگی
inefficacy (اسم)
پوچی ، بیهودگی ، بی اثری ، بی کفایتی
inefficacity (اسم)
پوچی ، بیهودگی ، بی اثری ، بی کفایتی
nihility (اسم)
عدم ، پوچی ، هیچی
vacuity (اسم)
پوچی ، چیز تهی ، هیچی ، فضای خالی ، خلا ، تهی گری

معنی کلمه پوچی به عربی

پوچی
سخافة , سفاهة , عبث

پوچی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرمین
بیهوده
مهلا
بیهوده کاستی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• پوچی فلسفی   • درمان احساس پوچی   • پوچی دنیا   • احساس پوچی میکنم   • پوچی گرایی   • جملات پوچ گرایی   • پوچی شعر   • دلیل احساس پوچی   • معنی پوچی   • مفهوم پوچی   • تعریف پوچی   • معرفی پوچی   • پوچی چیست   • پوچی یعنی چی   • پوچی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پوچی
کلمه : پوچی
اشتباه تایپی : ~,]d
آوا : puCi
نقش : اسم
عکس پوچی : در گوگل

آیا معنی پوچی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )