برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1544 100 1
شبکه مترجمین ایران

پنبه را از گوش خود درآوردن یا بیرون کشیدن

پنبه را از گوش خود درآوردن یا بیرون کشیدن

معنی اصطلاح -> پنبه را از گوش خود درآوردن / بیرون کشیدن

از غفلت / ناآگاهی بیرون آمدن و آگاه شدن
مثال:
تا ترس و زجر و عقوبت دنیوی و اخروی در میان نباشه، گمان می کنید که می آن برای من و سرکار، کار می کنند؟ این پنبه را از گوشتان در بیاورید ! واضح تر بگم، اگر ما مردم را از عقوبت آن دنیا نترسانیم و در این دنیا از سرنیزه و مشت و توسری نترسانیم، فردا کلاه ما پس معرکه است.
( صادق هدایت – حاجی آقا )

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پریا
یعنی کسی که نادان و اگاه است را از نااگاهی بیرون اوردن و اگاه شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی پنبه را از گوش خود درآوردن یا بیرون کشیدن   • مفهوم پنبه را از گوش خود درآوردن یا بیرون کشیدن   • تعریف پنبه را از گوش خود درآوردن یا بیرون کشیدن   • معرفی پنبه را از گوش خود درآوردن یا بیرون کشیدن   • پنبه را از گوش خود درآوردن یا بیرون کشیدن چیست   • پنبه را از گوش خود درآوردن یا بیرون کشیدن یعنی چی   • پنبه را از گوش خود درآوردن یا بیرون کشیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پنبه را از گوش خود درآوردن یا بیرون کشیدن

کلمه : پنبه را از گوش خود درآوردن یا بیرون کشیدن
اشتباه تایپی : ~kfi vh hc ',a o,n nvH,vnk dh fdv,k ;adnk
عکس پنبه را از گوش خود درآوردن یا بیرون کشیدن : در گوگل

آیا معنی پنبه را از گوش خود درآوردن یا بیرون کشیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )