برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1559 100 1
شبکه مترجمین ایران

پس انداز کردن


مترادف پس انداز کردن: اندوختن، ذخیره کردن، صرفه جویی کردن

معنی پس انداز کردن در لغت نامه دهخدا

پس انداز کردن. [ پ َ اَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) یخنی نهادن. ذخیره کردن. اندوختن. پس دست نگاه داشتن. پستائی کردن. پس افکندن. اذّخار.

معنی پس انداز کردن به فارسی

پس انداز کردن
( مصدر ) ذخیره کردن صرفه جویی کردن .

معنی پس انداز کردن در فرهنگ معین

پس انداز کردن
( ~. کَ دَ) (مص م .) ذخیره کردن ، صرفه جویی کردن .

معنی پس انداز کردن به انگلیسی

save (فعل)
اندوختن ، نگاه داشتن ، پس انداز کردن ، نجارت دادن ، رهایی بخشیدن ، پس انداختن

معنی کلمه پس انداز کردن به عربی

پس انداز کردن
انقذ ، اِدّخار

پس انداز کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• پس انداز در جدول   • پس انداز پول در بانک   • بهترین راه پس انداز ماهیانه   • پس انداز و سرمایه گذاری   • معنی پس انداز   • پس انداز چیست   • پس انداز پول یا طلا   • نام دیگر پس انداز   • معنی پس انداز کردن   • مفهوم پس انداز کردن   • تعریف پس انداز کردن   • معرفی پس انداز کردن   • پس انداز کردن چیست   • پس انداز کردن یعنی چی   • پس انداز کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پس انداز کردن

کلمه : پس انداز کردن
اشتباه تایپی : ~s hknhc ;vnk
عکس پس انداز کردن : در گوگل

آیا معنی پس انداز کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )