برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1567 100 1
شبکه مترجمین ایران

پس افکندن

معنی پس افکندن در لغت نامه دهخدا

پس افکندن. [ پ َ اَ ک َ دَ / دِ ] (مص مرکب ) چیزی از درآمد خود ذخیره کردن. اندوخته ساختن. ذخیره کردن. || تأخیر. بعقب انداختن. || میراث گذاشتن. (برهان قاطع). || پس افکندن کار را، مساوَفه.

معنی پس افکندن به فارسی

پس افکندن
( مصدر ) ۱- ذخیره کردن اندوختن . ۲- بعقب انداختن ( کاررا ) تاخیر . ۳- میراث گذاشتن .
تاخیر و بعقب انداختن
تسویف تاخیر

معنی پس افکندن در فرهنگ معین

پس افکندن
( ~. اَ کَ دَ) (مص م .) پس انداز کردن ، ذخیره کردن .

پس افکندن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی پس افکندن   • مفهوم پس افکندن   • تعریف پس افکندن   • معرفی پس افکندن   • پس افکندن چیست   • پس افکندن یعنی چی   • پس افکندن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پس افکندن

کلمه : پس افکندن
اشتباه تایپی : ~s ht;knk
عکس پس افکندن : در گوگل

آیا معنی پس افکندن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )