برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1567 100 1
شبکه مترجمین ایران

پس افتادن

معنی پس افتادن در لغت نامه دهخدا

پس افتادن. [ پ َاُ دَ ] (مص مرکب ) عقب افتادن. تأخیر :
چونکه گله بازگردد از ورود
پس فتد آن بز که پیش آهنگ بود.
مولوی.
|| نکس. عود مرض در حال نقاهت. || غش کردن یا مردن. افتادن به پشت و مردن.

معنی پس افتادن به فارسی

پس افتادن
( مصدر ) ۱- عقب افتادن تاخیر . ۲- عود مرض در حال نقاهت نکس . ۳- افتادن بپشت و مردن غش کردن یا مردن .

معنی پس افتادن در فرهنگ معین

پس افتادن
( ~. اُ دَ) (مص ل .) ۱ - عقب افتادن ، عقب ماندن . ۲ - افتادن به پشت و مردن .

پس افتادن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی پس افتادن   • مفهوم پس افتادن   • تعریف پس افتادن   • معرفی پس افتادن   • پس افتادن چیست   • پس افتادن یعنی چی   • پس افتادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پس افتادن

کلمه : پس افتادن
اشتباه تایپی : ~s htjhnk
عکس پس افتادن : در گوگل

آیا معنی پس افتادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )