برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

پستان

/pestAn/

مترادف پستان: سینه، ضرع، ممه

معنی پستان در لغت نامه دهخدا

پستان. [ پ ِ ] (اِ) دو غده ٔ بزرگ بر سینه ٔ آدمی که نزد زنها بزرگتر است و از آن شیر برای بچه می تراود. غده های برآمده بر شکم حیوانات که از آن شیر بیرون می آید. عضوی از حیوان ماده که شیر دهد «پستانها دو عضو غددیند مخصوص بترشح شیر که در قدام و وسط صدر مابین ضلع سیم و هفتم در قدام عضله ٔ کبیر صدر واقع نسج حجروی رخوی که دارای صفات کیسه ٔمصلی است میان آنها و عضله ٔ مذکوره فاصله شده است (شاسیناک ) در دختران قبل از بلوغ و در مردان مادام العمر کوچک در هنگام حمل و مخصوصاً پس از وضع حمل بسیاربزرگ میشوند حجمشان نسبت به اشخاص و اسنان زیاده مختلف است به اعتقاد «ساپی » حد وسط آن قطر عرضی یازده تا دوازده عمودی ده قدام و خلفی پنج تا شش صد یک مطراست بعضی هم در زن و هم در مرد پستانهای اضافیه قائل شده اند. جلد ساتر پستانها از بابت شدت لطافت شایان ملاحظه و دقت است. در دور حلمه های ثدی قرصی است که در دختران کوچک گلی و در زنان زائیده اسمر است و آنراهاله یا دائر نامیده اند عرض آن چهار الی پنج صد یک مطر است پست و بلندی آن بواسطه غده های شحمیه ٔ عدیده و اغلب بسبب بعض جرابهای شعری است. (تشریح میرزاعلی ص 685) بر. دیس ، لغت عراقی است. ثَدی. ثِدی. ضرع.کُعب. ضَرّه. لابنة. عدانه (در زن ). خلف (در شتر). ثندوه ،گوشت پستان مرد و بن آن. (منتهی الارب ) :
یاد کن زیرت اندرون تن شوی
تو برو خوار خوابنیده ستان
جعد مویانت جعدکنده همی
ببریده برون تو پستان.
رودکی.
تذرو تا همی اندر خرند خایه نهد
گوزن تا همی از شیر پرکند پستان.
ابوشکور.
چگونه جدری (؟) جدری کجا ز پستانش
هنوز هیچ لبی به وی ناگرفته لبن.
منجیک.
ایدون فروکشی بخوشی آن می حرام
گوئی که شیر مام ز پستان همی مکی.
کسائی.
تهی دید پستان گاوش ز شیر
دل میزبان جوان گشت پیر.
فردوسی.
ببرّد ز پستان نخجیر شیر
شود آب در چشمه ٔ خویش قیر.
فردوسی.
به پستان چنین خشک شد شیر اوی
دگرگونه شد رنگ و آژیر اوی.
فردوسی.
پرورده اندر خانه ٔ مملکت
پستان دولت روز و شب دردهن. ...

معنی پستان به فارسی

پستان
عضوبدن زن وحیوان ماده که بچه خودرااز آن شیرمیدهد، دوپستان زن دوغده بزرگ است که پس اززاییدن از، آن شیرتراوش میکند
( اسم ) ۱- عضوی که در پستانداران ماده غدههای مترشح شیر را در بر دارد . تعداد پستان معمولا در پستانداران یک زوج است ولی عد. آنها در تیره های مختلف فرق میکند . یا پستان سر دست گرفتن . عملی که هنگام دعا یا نفرین کنند . یا پستان مادر را گاز گرفتن . ناسپاسی و حق ناشناسی کردن .
[ گویش مازنی ] /pestaan/ لیفه ی شلوار که در آن چیزی گذارند - بخش جلویی پیراهن یا شلوار یا شال کمر
[mastectomy, mammectomy] [پزشکی] برداشتن پستان با عمل جراحی
( اسم ) پارچ. دوخته که زنان پستانها را در آن بندند تا جمع و بر جسته نماید.
( مصدر ) شیر دادن .
جانوری که صاحب پستان است و بچه خود را بدان شیر دهد
( اسم ) نوعی بیماری پستان .
بر آمدن و آماسیدن پستان زن یا حیوان آبستن از شیر کمی پیش از زادن ارداد
زن نازا و عقیم . زنی که بچه افکنده باشد .
آنکه پستان بزرگ و کن دارد زن که پستان بزرگ دارد .
[mammary neuralgia] [علوم پایۀ پزشکی] درد عصبی در ناحیۀ پستان
زن که پستان خرد دارد و این در میان ایرانیان حسن است بر خلاف نزد اروپائیان مطلوب نیست .
...

معنی پستان در فرهنگ معین

پستان
(پِ) (اِ.) اندامی در پستانداران که در جنس ماده دارای غده های تراوش شیر است و معمولاً رشد بیشتری دارد. ، ~ مادر را گاز گرفتن کنایه از ناسپاسی و حق نشناسی کردن .
( ~. بَ) (اِمر.) سینه بند، کرست .
(پِ) (ص مر.) ۱ - کنایه از: زنی که توجهی به تربیت کودک خود ندارد. ۲ - زنی که هر کودک شیر او را بخورد بمیرد.

معنی پستان در فرهنگ فارسی عمید

پستان
عضوی از بدن جانوران ماده که روی سینه رشد می کند و غدد شیری در آن قرار دارد.
پارچه ای که زنان در زیر پیراهن روی پستان های خود می بندند.
= سپستان
۱. زنی که پستانش سیاه باشد.
۲. [مجاز] زنی که بچۀ خود را خوب پرورش ندهد.
۳. [مجاز] زنی که هر بچه ای را شیر بدهد، آن بچه بمیرد.
= سیاه پستان
۱. زنی که پستان هایش نرم و بزرگ باشد.
۲. [مجاز] زن پیر.
۳. [مجاز] سگ ماده.
۴. دشنامی مخصوص زنان.

پستان در دانشنامه اسلامی

پستان
پستان، عضو معروف در انسان و حیوان است که از آن در بابهای طهارت، صلات، نکاح، قصاص و دیات سخن رفته است.
پستان انسان اعم از زن و مرد موضوع احکامی چند قرار گرفته است که بدان اشاره می شود.هنگام کفن کردن میت زن، پیچیدن پارچه ای دور پستانها و بستن آن بر پشت او مستحب است.برخی در استحباب آن توقّف و اشکال کرده اند.
احکام پستان در باب صلات
مستحب است زن درحال قیام نماز به منظور پوشاندن حجم پستانها آنها را با دستهای خود به سینه بچسباند.
احکام پستان در باب نکاح
از شرایط نشر حرمت در رضاع آن است که کودک از پستان زن زنده شیر بخورد.
احکام پستان در باب قصاص و دیات
...
پستان، برآمدگی از نوع غدد است که وظیفه اش در جنس ماده تراوش شیر برای تغذیه طفل است.
معادل عربی پستان واژه هایی مانند ثَدْی، لابِنه، ضَرَّه و کُعْب است.
تولید شیر در پستان
هر انسانی دو پستان دارد؛ اما فقط پستان زنان بالغ قادر به تولید شیر است و پستان در جنس نر بر اثر فقدان هورمونهای جنسی لازم، به صورت کامل رشد و نمو نمی کنند. پستانها شامل سلولهایی ترشحی است که غدد شیری تشکیل داده و این غدد به وسیله کانالهایی به نام مجاری شیری به نوک پستان راه می یابد. این غدد در دختران بین سالهای ۱۰ تا ۱۲ سالگی شروع به نمو می کند و تا ۱۸ سالگی ادامه می یابد و زمانی که زن باردار می شود مجاری و غدد شیری تکامل نهایی یافته، شروع به تولید و تراوش شیر می کند.
مایه عبرت قرار گرفتن استفاده از شیر چارپایان
در سوره مؤمنون تغذیه انسانها با شیر چارپایان مایه عبرت دانسته شده:«و اِنَّ لَکُم فِی الاَنعمِ لَعِبرَةً نُسقیکُم مِمّا فی بُطونِها...» و در سوره نحل این موضوع با تفصیل بیشتری بیان گردیده است: «و اِنَّ لَکُم فِی الاَنعمِ لَعِبرَةً نُسقیکُم مِمّا فی بُطونِهِ مِن بَینِ فَرث ودَم لَبَنًا خالِصًا سائِغًا لِلشّرِبین؛همانا چارپایان برای شما مایه عبرت است. از آنچه در شکمهایشان است؛ از بین غذاهای هضم شده (سرگین) و خون، شیری به شما می نوشانیم که خالص و گواراست». برخی مفسران با استناد به روایتی از ابن عباس بطن را به سیرابی تفسیر کرده ا ...

پستان در دانشنامه ویکی پدیا

پستان
عکس پستان
پستان پرزی (نام علمی: Zeltus etolus) گونه ای پروانه است که در تیره پرنیان بالان قرار دارد. این گونه در هندوستان یافت می شود.در بنگال غربی, هند   در بنگال غربی، هند   در بنگال غربی، هند
در بنگال غربی, هند
در بنگال غربی، هند
مستودینیا، ممالجیا یا پستان درد واژه هایی پزشکی به معنی درد پستان هستند (از ریشه یونانی آن، مستو (masto-) به معنی پستان و آلگوس (algos) به معنی درد گرفته شده اند). درد می تواند از دردهای کوچک تا دردهای بسیار سخت و ناتوان کننده ادامه داشته باشد. بیشتر زنان نسبت درد پستان از احتمال سرطان پستان نگرانی فراوان تری دارند.
چرخه ای: دوره ای که شدت درد در حال تغییر است در طول چرخه قاعدگی.
غیرچرخه ای: که درد در طی چرخه قاعدگی بدون تغییر باقی می ماند. این نوع کمتر شایع است.
درد پستان در طول شیردهی یا بعد از، از شیر گرفتن نوزاد، شامل این تعریف نمی شوند اما معمولاً در رده های تراکم خون پستان یا ورم پستان نفاسی طبقه بندی می شوند.
پستان درد می تواند در دو رده عمومی پزشکی طبقه بندی شود:
درد پستان چرخه ای دردی بسیار شایع است که اغلب با تغییرات فیبروسیست پستانی یا گسترش مجرای پستان همراه است و گمان می رود توسط ناهنجاری هایی در فعالیت های درونی و تغییرات هورمونی به طور عمده شامل پرولاکتین تیروتروپین، ایجاد شود.
پستان سر، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان طوالش در استان گیلان ایران است.
این روستا در دهستان طولارود قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۴ نفر (۱۲خانوار) بوده است.
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

پستان در دانشنامه آزاد پارسی

پِستان (breast)
پِستان
پِستان
هر یک از زوج اندام های روی قفسۀ سینه زن. به غدۀ شیری نیز معروف اند. هر کدام از پستان ها دارای یاخته های تولیدکنندۀ شیر و شبکه ای از لوله ها و مجاری اند که به نوک پستان هدایت می شوند. یاخته های تولیدکنندۀ شیر در پستان با تولد نوزاد فعال می شوند. شیر پستان متشکل از موادی است که در حین عبور خون از پستان ها استخراج می شوند و شامل کلیۀ مواد غذایی لازم برای نوزاد است. نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می شوند، کمتر از نوزادانی که با شیشه تغذیه می شوند دچار بیماری می شوند، زیرا شیر مادر حاوی آنتی بادی (پادتن) و گلبول های سفید خون است. این مواد به مقدار فراوان در آغوز تولیدشده در چند روز اول شیردهی یافت می شوند.

نقل قول های پستان

پستان دو یا چند غدهٔ بزرگ بر سینهٔ جانوران پستاندار است که نزد زن ها بزرگتر است و از آن شیر برای بچه می تراود.
• نشانه شناسی:نمادِ حمایت و مقیاس… پستان در اصل در ارتباط با اصل زنانه است، یعنی مقیاسی در مفهوم حد و حدود؛ زیرا جز آنچه دارای حد و حدود است چیزی اندازه گیری نمی شود و این امر در تضاد با اصل مردانه است که بدون حد و بدون مقیاس است. پستان راست نماد خورشید است و پستان چپ نماد ماه.
• «پستان نماد مادری، حلاوت، امنیت و سرچشمه است. پستان در ارتباط با باروری و شیر - اولین غذا - است. پستان یعنی صمیمیت، نذر و نیاز، ارمغان و پنتاه.»
• «پستان جام واژگونی است که از آن همچون آسمان، زندگی جریان می یابد. اما پستان همچون تمام نمادهای مادرانه، گیرنده است و میثاقی است از برای زندگی دوباره. بازگشت به میان پیستان های زمین، مثل هر مرگی، مقدمه ای است بر تولدی جدید.» -> ژان شوالیه

معنی پستان به انگلیسی

breast (اسم)
سینه ، پستان ، نوک پستان ، وجدان ، افکار ، هر چیزی شبیه پستان
mamma (اسم)
پستان ، مام ، مامان ، مادر ، ممه

معنی کلمه پستان به عربی

پستان
صدر
حمالة الصدر
حلمة
ثديي
حلمة , صدر , صدي
صدر

پستان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عکس سینهای زنان بدون لباس   • رشد پستانها تا چه سنی ادامه دارد؟   • پستانهای کبری خانم   • سينه هاي زيبا   • عکس سینهای بزرگ زنان بدون لباس   • نوك سينه برجسته   • پستانهای ایرانی   • پستانهای زنان   • معنی پستان   • مفهوم پستان   • تعریف پستان   • معرفی پستان   • پستان چیست   • پستان یعنی چی   • پستان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پستان

کلمه : پستان
اشتباه تایپی : ~sjhk
آوا : pestAn
نقش : اسم
عکس پستان : در گوگل

آیا معنی پستان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )