برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1390 100 1

پرولتاریا

/poroltAryA/

معنی پرولتاریا به فارسی

پرولتاریا
طبقه کارگر، کسانی که جزدستمزدروزانه در آمددیگر، ی ندارند
( اسم ) طبق. کارگر که حیات تولیدی سرمایه داران بدست آنانست طبق. زحمتکش .
[proletariat] [باستان شناسی، علوم سیاسی و روابط بین الملل] اصطلاحی مارکسیستی برای طبقۀ کارگرِ مزدبگیر که دارای وسیلۀ تولید نیست و برای تأمین زندگی نیروی کار خود را می فروشد
[dictatorship of proletarian, dictatorship of proletariat] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] حکومت جامعه ای که در آن پرولتاریا قدرت سیاسی را در دست دارد و به طرف برپایی حکومت سوسیالیسم و کمونیسم پیش می رود

معنی پرولتاریا در فرهنگ معین

پرولتاریا
(پُ رُ لِ) [ فر. ] (اِ.) طبقة کارگر، طبقه ای که تنها با فروش نیروی کارش امور معاش خود را می گذراند.

معنی پرولتاریا در فرهنگ فارسی عمید

پرولتاریا
طبقۀ اجتماعی که جز دستمزد حاصل از کار روزانه، منبع درآمد دیگری ندارند.

پرولتاریا در دانشنامه ویکی پدیا

پرولتاریا
پرولِتاریا (تلفظ /pʁɔ.le.ta.ʁja/ از واژهٔ لاتین proletarius، به معنای فرزندمند، از Proles به معنای فرزند) اولین بار در امپراتوری روم، در قرن ششم پیش از میلاد، پدیدار شد. در آن زمان به موجب قانون، زمین داران و دیگر طبقات می بایست با پرداخت مالیات یا خدمت سربازی به دولت خدمت کنند. و آنانی هم که چیزی نداشتند تا به دولت بپردازند، می بایست فرزندان خود را به خدمت دولت بفرستند.
این کلمه در سدهٔ دوم میلادی ناپدید شد و در سده های پانزدهم و شانزدهم به معنای مردمی که زمین خود را از کف داده و تنها با نیروی کار خود زندگی می کنند، به کار رفت. اما در سدهٔ نوزدهم نویسندگان سوسیالیست مانند سیسموندی، کابه، لویی بلان و پرودون آن را دوباره به کار بردند، و کسی که آن را رواج عام بخشید یک نویسندهٔ اجتماعی آلمانی به نام لورنتز فن اشتاین (Lorenz von Stein) بود.
مارکس در کتاب «مانیفست کمونیست» (۱۸۴۸) تعریفی از پرولتاریا به دست می دهد: «مقصود از پرولتاریا طبقهٔ کارگران مزدور جدیدی است که مالک هیچ وسیلهٔ تولیدی نیست و نیروی کار خود را برای تأمین زندگی می فروشد.»
پرولتاریا طبقه ای است از جامعه که هزینۀ زندگانی خود را منحصراً از فروش نیروی کار خود بدست می آورد نه از منافع یک سرمایه، یعنی آن طبقه که خوشی و درد، زندگی و مرگ و تمامی افراد آن مربوط می باشد به وجود کار، پرولتاریا «مولد ارزش» به شمار می رود اما سهمی از «ارزش» و «سود» نمی برد. مارکسیسم تقابل این طبقه با بورژوازی را طبیعت تاریخ برمی شمرد.
عکس پرولتاریا
پرولتاریا انترناسیونالیسم که گاهی سوسیالیسم بین المللی نیز خطاب می شود، شکلی از سوسیالیست بین الملل گرا است و برپایه این دیدگاه بنا شده است که سرمایه داری یک نظام جهانی است و در نتیجه طبقه کارگر باید به عنوان یک طبقه جهانی برای شکست آن در مبارزه طبقاتی اقدام کند. در نتیجه کارگران باید در همبستگی با کارگران دیگر کشورها براساس منافع طبقاتی مشترکی که دارند برای جلوگیری از ادامه انقیاد از طریق تفرقه انداز ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

پرولتاریا در دانشنامه آزاد پارسی

پِرولِتاریا (proletariat)
(در لاتینی proletarii به معنای «طبقۀ فاقد مالکیت») بنابر نظریۀ مارکسیستی، آن طبقاتی در جامعه که فاقد دارایی اند و بنابراین به فروش نیروی کار یا تخصص شان وابسته اند (در مقابلِ سرمایه داران یا بورژوازی، که مالک ابزار تولیدند، و خرده بورژوازی، یا مالکانِ دارایی های کوچکی که کار می کنند). طبقات پرولتاریا معمولاً به پرولتاریای صنعتی، کشاورزی و فکری تقسیم بندی می شوند. اصطلاحِ «پرولتاریوس» را در اصل سرویوس تولیوس برای فقیرترین طبقه در جامعۀ روم به کار برد که تنها دارایی آنان فرزندان شان بود. در نظریۀ اجتماعی مارکسیستی، پرولتاریا به افرادی اطلاق می شود که فاقد سرمایه اند و مجبورند نیروی کار خود را به دیگران بفروشند. آنان سرانجام طبقه ای انقلابی را تشکیل خواهند داد و نظام سرمایه داری را برخواهند انداخت.

پرولتاریا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یاسین
توده ی مردم کارگر و زحمتکش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• پرولتاریا شاهین نجفی   • پرولتاریا شاهین دانلود   • اهنگ پرولتاریا   • خرده بورژوازی   • پرولتاریا شاهين نجفي   • بورژوا به چه معناست؟   • پرولتاریا شاهین نجفی متن   • متن پرولتاریا   • معنی پرولتاریا   • مفهوم پرولتاریا   • تعریف پرولتاریا   • معرفی پرولتاریا   • پرولتاریا چیست   • پرولتاریا یعنی چی   • پرولتاریا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پرولتاریا
کلمه : پرولتاریا
اشتباه تایپی : ~v,gjhvdh
آوا : poroltAryA
نقش : اسم
عکس پرولتاریا : در گوگل

آیا معنی پرولتاریا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )