برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1365 100 1

پرنده ای با سر بلوطی رنگ

پرنده ای با سر بلوطی رنگ در جدول کلمات

پرنده ای با سر بلوطی رنگ
گیلار
پرنده ای با سر بلوطی رنگ | پیشانی و تارک زرد مایل به نخودی | بدن خاکستری و سینه صورتی رنگ
گیلار

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی پرنده ای با سر بلوطی رنگ   • مفهوم پرنده ای با سر بلوطی رنگ   • تعریف پرنده ای با سر بلوطی رنگ   • معرفی پرنده ای با سر بلوطی رنگ   • پرنده ای با سر بلوطی رنگ چیست   • پرنده ای با سر بلوطی رنگ یعنی چی   • پرنده ای با سر بلوطی رنگ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پرنده ای با سر بلوطی رنگ
کلمه : پرنده ای با سر بلوطی رنگ
اشتباه تایپی : ~vkni hd fh sv fg,xd vk'
عکس پرنده ای با سر بلوطی رنگ : در گوگل

آیا معنی پرنده ای با سر بلوطی رنگ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )