پرفراژ

/perforAZ/

برابر پارسی: آژدار

فرهنگ عمید

۱. سوراخ های ریز متوالی به شکل خط در روی بعضی از کاغذها که کاغذ در آن محل به راحتی جدا می شود.
۲. دستگاهی که با ابزاری شانه مانند این سوراخ ها را ایجاد می کند.

پیشنهاد کاربران

آژدار
آج = دنده، نوار یا زبره ی تایر
آجدار به چم دنده دار، زبره دار
آژ به چم هاشور، نوار
و آژدار = نواردار، پرفراژ
ایجاد سوراخ های ریز در کاغذ که به راحتی از هم جداشوند
پرفوراژ از کلمه انگلیسی perforage به معنی نقطه چین یا سوراخدار وارد زبان فارسی شده. سوراخ سوراخ های ریزی که در بین دو برگ دستمال توالت به صورت نقطه چین وجود داره که باعث میشه دستمال به راحتی از آن نقطه
...
[مشاهده متن کامل]
چین از برگ قبلی خود جدا بشه رو پرفوراژ میگن. همینطور این نقطه چین میتونه در کاغذ یا مقوا هم بکار بره مثل در دستمال کاغذی جعبه ای که سوراخ سوراخ نقطه چین داره و از اون محل به راحتی باز میشه. در دسته چک و بعضی از دفترچه ها برای سهولت جدا کردن کاغذ هم وجود داره.

پرفراژ فکر کنم واژه ای برگرفته از لغت انگلیسی perforator بمعنای سوراخ کن باشد . منظور همان خط برشی که بوسیله تیغه پرفراژ روی کاغذ یا چک انداخته می شود می باشد .

بپرس