برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1628 100 1
شبکه مترجمین ایران

پایمال کردن

معنی پایمال کردن به فارسی

پایمال کردن
( مصدر ) زیر پا کردن از بین بردن له کردن اضمحلال انهدام .

معنی پایمال کردن در فرهنگ معین

پایمال کردن
(کَ دَ) (مص م .) زیر پا کردن ، از بین بردن .

پایمال کردن در جدول کلمات

معنی پایمال کردن به انگلیسی

overwhelm (فعل)
دست پاچه کردن ، منکوب کردن ، درهم شکستن ، پایمال کردن ، سراسر پوشاندن ، مستغرق دراندیشه شدن
suppress (فعل)
موقوف کردن ، خواباندن ، فرو نشاندن ، توقیف کردن ، مانع شدن ، منکوب کردن ، پایمال کردن ، سرکوب کردن ، تحت فشار قرار دادن ، فشاراوردن بر
override (فعل)
لغو کردن ، باطل کردن ، پایمال کردن ، باطل ساختن ، سواره گذشتن از ، برتری جستن بر ، برتر یا مهمتر بودن
inculcate (فعل)
فهماندن ، فرو کردن ، پایمال کردن ، جایگیر ساختن ، تلقین کردن
devastate (فعل)
خراب کردن ، ویران کردن ، تاراج کردن ، پایمال کردن
trample (فعل)
پایمال کردن ، فشار دادن

معنی کلمه پایمال کردن به عربی

پایمال کردن
اغرس , اغمر , تجاوز , دس

پایمال کردن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رامی
زیر پا له کردن،از بین بردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی پایمال کردن   • مفهوم پایمال کردن   • تعریف پایمال کردن   • معرفی پایمال کردن   • پایمال کردن چیست   • پایمال کردن یعنی چی   • پایمال کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پایمال کردن

کلمه : پایمال کردن
اشتباه تایپی : ~hdlhg ;vnk
عکس پایمال کردن : در گوگل

آیا معنی پایمال کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )