پایلوت


برابر پارسی: هوانورد، خلبان

دانشنامه عمومی

پایلوت ( انگلیسی: Pilot ) شرکت نوشت افزار ژاپنی است، که در سال ۱۹۱۸ تأسیس شد.
عکس پایلوتعکس پایلوت
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلف

پیشنهاد کاربران

پیشران
طرح اولیه
نمونه وطرح آزمایشی، چراغ راه
اجرای آزمایشی، آزمایش، نمونه ا ولیه، مقدماتی
پیش نویس طرحی و یا پیش درآمد اولیه طرحی
شاعرایران زمین فردوسی ای جان نازنین
سربرون ارازقبورخیش ای جان افرین
پایلوت شهرفرنگ شدجای چی
مغز من رگ پاره کرده ابجی
دروازه
طرح اولیه - طرح ابتدایی
در حال اجرایی شدت ، اجرای مقدماتی
اجرای مقدماتی
طرح جدید ومکانیزه
موجود - روتین قابل دسترس
آزمون و خطا
پیش ساخته - نمونه کار -

یک طرح. یک فکرجدید
طرح آزمایشگاهی ، چک نویس ، طرح قبل از اجرا ، کاردستی
آزمونه
کار آزمون
پیش آزمون
کل واره به ضم کاف
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٧)

بپرس