برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1453 100 1

پاک یزدان

/pAkyazdAn/

معنی پاک یزدان در لغت نامه دهخدا

پاک یزدان. [ ی َ ] (اِ مرکب ) یزدان پاک. خداوند پاک. قدّوس :
بزرگی کن و چاره ٔ ما بساز
هم از پاک یزدان نه ای بی نیاز.
فردوسی.
نه از پاک یزدان نکوهش بود
نه شرم از یلان چون پژوهش بود.
فردوسی.
ازین بگذری سفله آنرا شناس
که از پاک یزدان ندارد هراس.
فردوسی.
نخواند مرا مردم از آب پاک
جز از پاک یزدان مرا نیست باک.
فردوسی.
وز آن پس بر آب زره بگذرم
اگر پاک یزدان بود یاورم.
فردوسی.
بکشتم کسی را که بایست کشت
که بد کژّ و با پاک یزدان درشت.
فردوسی.
بدان سان که از پاک یزدان بخواست
ز نیروی آن کوه پیکر بکاست.
فردوسی.
بگیتی جز از پاک یزدان نماند
که منشور تیغ ترا برنخواند.
فردوسی.
چنین گفت کین پادشاهی مراست
برین بر شما، پاک یزدان گواست.
فردوسی.
ز شاهان گیتی برادر که کشت
که شد نیز با پاک یزدان درشت.
فردوسی.
ترا پاک یزدان برو برگماشت
بد او زایران و نیران بگاشت.
فردوسی.
بدو گفت بهرام کاین است راست
بر این راستی پاک یزدان گواست.
فردوسی.

معنی پاک یزدان به فارسی

پاک یزدان
( اسم ) یزدان پاک خدای پاک قدوس .
یزدان پاک خداوند پاک

معنی پاک یزدان در فرهنگ فارسی عمید

پاک یزدان
یزدان پاک، خداوند.

پاک یزدان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• به یزدان که گر ما خرد داشتیم   • مصطفي سرخوش   • به یزدان که گر ما خرد داشتیم مصطفی سرخوش   • شعر مصطفی سرخوش   • شعر فردوسی به یزدان اگر ما خرد داشتیم   • شعر مهر میهن   • به یزدان که این کشور آباد بود   • به یزدان که گر ما خرد داشتیم گنجور   • معنی پاک یزدان   • مفهوم پاک یزدان   • تعریف پاک یزدان   • معرفی پاک یزدان   • پاک یزدان چیست   • پاک یزدان یعنی چی   • پاک یزدان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پاک یزدان
کلمه : پاک یزدان
اشتباه تایپی : ~h; dcnhk
آوا : pAkyazdAn
نقش : صفت
عکس پاک یزدان : در گوگل

آیا معنی پاک یزدان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران