برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1561 100 1
شبکه مترجمین ایران

پارلمان

/pArlemAn/

مترادف پارلمان: سنا، مجلس، مجلس شورا

برابر پارسی: مهستان

معنی پارلمان در لغت نامه دهخدا

پارلمان. [ ل ُ / ل ِ] (فرانسوی ، اِ) مجلس عوام. مجلس شوری. مجلس شورای ملی. ندوَة. دارالنَدوَة. || انجمن بزرگان مملکت در دربار سابق فرانسه. || دیوان عالی عدلیه پیش از 1791م. علاوه بر مأمورینی که عهده دار قضاء در امور بورژواها و عوام الناس بودند در دوره ٔ فئودالیته (ملوک الطوائف )پادشاهان فرانسه در دربار خود مجلسی ترتیب داده بودند که خود بر آن ریاست داشتند و آن مرکب از پرها یعنی اعضای شورای عالی بود. این مجلس بنام شورای سلطنتی در مسائلی که پادشاه بدوارجاع میکرد تحقیق و رسیدگی میکرد و چون اندک اندک به نسبت وسعت قلمرو سلطنت بر کارهای شوری افزوده شد آنرا به دو قسمت کردند نخست شورای اعظم یا شورای سلطنتی که مأمور مسائل اداری بود و دوم انجمن قضائی که متکفل تأمین عدالت بود. این تقسیم مهم در زمان لوئی نهم صورت گرفت و همین پادشاه بود (نه چنانکه گفته اند فیلیپ لوبل ) که انجمن قضائی را که پایه ٔ پارلمان گردید، ثبات بخشید. پارلمان شامل سه مجلس میشد: نخست مجلس اعظم و دیگر مجلس مرافعات و سوم مجلس تحقیق و رسیدگی. پارلمان در امور دیگری از قبیل مسائل سیاسی وتعلیماتی نیز مداخله میکرد. و چون شوری مکلف تدوین قوانین نیز بود چنین استنباط میشود که حق استیضاح ازدولت و حکومت را نیز داشته است و از این حق هم چند بار استفاده کرده است و اگرچه شاه بر شوری ریاست داشت ولی عموماً ملت در مقابل شاه از شوری حمایت میکرد و همین امر خود موجب تعدیل استبداد سلاطین میگردید و بهمین سبب هم پارلمان توانست با سیاست مالی [ مازارَن ] و بعد از او با استبداد مفرط (لوئی پانزدهم ) مبارزه کند. شواری عالی قضائی پاریس همچنانکه در دربار سلطنتی توسعه می یافت بواسطه ٔ تشکیلات منظم و نیرومند و استفاده از اصل وراثت مشاغل ، در نواحی مختلف کشور فرانسه نیز تشکیل و تکمیل میشد. در سال 1770م./ 1183هَ. ق. رئیس عدلیه ٔ موپئو مصمم شد که عدلیه ٔ سلطنتی را بر مبانی جدید استوار کند ولی مؤسسه ٔ او یعنی پارلمان موپئو پیشرفتی نکرد و زود منحل شد. در سال 1789م.1203/هَ. ق. در فرانسه سیزده پارلمان وجود داشت و از آنجمله پارلمان نانسی بود که به سال 1775م./ 1188هَ. ق. تأسیس شد. حدود اختیارات پارلمانها متفاوت بود و پارلمان پاریس بر همه آنها حکومت میکرد.

معنی پارلمان به فارسی

پارلمان
مجلس نمایندگان ملت درکشورهای مشروطه وجمهوری، که در آنجاقوانین راتصویب میکنند
۱ - ( اسم ) انجمن بزرگان مملکت در دربار سابق فرانسه. ۲- ( اسم ) دیوان عالی عدلی. فرانسه پیش از ۳ - ۳.۱۷۹۱ - ( اسم ) مجلس شورای ملی مجلس نمایندگان در کشورهای مشروطه و جمهوری .
مجلس عوام مجلس شوری
اصول حکومت پارلمانی

معنی پارلمان در فرهنگ معین

پارلمان
(لُ) [ فر. ] (اِ.) مجلس نمایندگان که وظیفة قانون گذاری را در کشور به عهده دارد.
( ~. ) [ فر . ] (اِ.)۱ - نظام سیاسی که در آن یک یا چند مجلس وجود دارد. مانند انگلستان که دارای مجلس اعیان (لردها) و مجلس عوام است . ۲ - اعتقاد به داشتن مجالس قانون گذاری .

معنی پارلمان در فرهنگ فارسی عمید

پارلمان
مجلس نمایندگان ملت در کشورهای مشروطه و جمهوری که در آنجا قوانین را تصویب می کنند و به کارهای قوۀ مجریه رسیدگی می کنند.

پارلمان در دانشنامه آزاد پارسی

پارلِمان (parlement)
(واژه ای فرانسوی از مصدر پارله به معنی حرف زدن، در زبان انگلیسی پارلمنت) اصطلاحی برای نهاد قانون گذاری یک کشور که قوۀ مقننه را تشکیل می دهد. این واژه در کشورهای مختلف به اسامی گوناگون نامیده می شود. در ایران پارلمان را مجلس می گویند، در امریکا کنگره خوانده می شود و در ژاپن دیت. پارلمان ایسلند که به آن آلتینگ می گویند، قدیمی ترین پارلمان جهان است و پیشینۀ آن به ۹۳۰م بازمی گردد. سابقۀ تأسیس پارلمان انگلستان را هم در قرن ۱۳م می دانند. دربارۀ تاریخچه مجلس یا پارلمان در کشورهای مختلف به نام خاص آن ها در همین دایرةالمعارف رجوع کنید، ازجمله مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی.

پارلمان در جدول کلمات

پارلمان
مجلس
پارلمان روسیه
دوما

معنی پارلمان به انگلیسی

parliament (اسم)
مجلس ، پارلمان ، مجلس شورا

معنی کلمه پارلمان به عربی

پارلمان
برلمان ، البرلمان ، حجب البرلمان الثقة
حل البرلمان
حزب المعارضة
إنحلال مجلس نواب

پارلمان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رازان
نشست / نشستگاه
که میتوان مجلس نمایندگان را نشست نمایندگان و مجلس سنا را نشست مهستان نامید.
رییس مجلس=نشستبان
سناتور =مهستبُد
رییس سنا =مهستبان
ایرزاد
پارلمان
مهستان ، گُزینِستان ، بَرگُزیدستان ، دادِستان ، دادِمان
(داد= قانون)، دادگُزینِستان ، دادگُزینِشگاه ، دادرایِشگاه
علی باقری
پارلمان Parliament : [ اصطلاحات مجلسی ] به مجموعه‌ای از افراد گفته می‌شود كه در هر كشور به منظور وضع قوانین و نظارت بر اجرای آنها معمولا با رای آزاد، مستقیم و مخفی مردم انتخاب می‌شوند. در ایران به پارلمان مجلس گفته می‌شود.
در كشورهایی كه تفكیك قوا صورت پذیرفته است، پارلمان قوه قانونگذاری را تشكیل می‌دهد.
پارلمان در بیشتر كشورها از دو مجلس تشكیل می‌شود. یكی مجلسی كه اعضای آن مستقیما توسط مردم انتخاب می‌شوند مانند مجلس شورای اسلامی ایران، مجلس عوام انگلستان، مجمع ملی فرانسه و مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریكا و دیگری مجلسی كه اعضای آن با شرایط محدودتری و نه ضرورتا رای مردم انتخاب می‌شوند.
امتیازی كه نمایندگان مجلس از آن برخوردار می‌شوند كه براساس آن نمی‌توان آنها را بدون اجازه مجلس به هر اتهامی بازداشت كرد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• پارلمان چیست   • فست فود پارلمان   • معنی پارلمان   • پارلمان ایران   • تعریف پارلمان   • تاریخچه پارلمان   • پارلمان افغانستان   • مستند پارلمان   • مفهوم پارلمان   • معرفی پارلمان   • پارلمان یعنی چی   • پارلمان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پارلمان

کلمه : پارلمان
اشتباه تایپی : ~hvglhk
آوا : pArlemAn
نقش : اسم
عکس پارلمان : در گوگل

آیا معنی پارلمان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )