برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پادزهر مسمومییت با سووم کشاورزی نظیر ارگانوفسفره ها

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
بنام خدا
با سلام، سموم ارگانو فسفره که بسیار خطرناک و بوی تند ان از فاصله نسبتا دور استشمام میشود بنا به دلایلی باعث مرگ مسموم میشود و سریعا باید داروهای احیا کننده انزیم استیل کولین استراز نظیر پرالدوکسیم یا اوبیدوکسیم با دوز
تعریف شده به مسموم تز یق کرد و جهت رفع عوا رض موسکا رینی نیاز به تزریق اتروپین هست. با تشکر

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی پادزهر مسمومییت با سووم کشاورزی نظیر ارگانوفسفره ها   • مفهوم پادزهر مسمومییت با سووم کشاورزی نظیر ارگانوفسفره ها   • تعریف پادزهر مسمومییت با سووم کشاورزی نظیر ارگانوفسفره ها   • معرفی پادزهر مسمومییت با سووم کشاورزی نظیر ارگانوفسفره ها   • پادزهر مسمومییت با سووم کشاورزی نظیر ارگانوفسفره ها چیست   • پادزهر مسمومییت با سووم کشاورزی نظیر ارگانوفسفره ها یعنی چی   • پادزهر مسمومییت با سووم کشاورزی نظیر ارگانوفسفره ها یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پادزهر مسمومییت با سووم کشاورزی نظیر ارگانوفسفره ها
کلمه : پادزهر مسمومییت با سووم کشاورزی نظیر ارگانوفسفره ها
اشتباه تایپی : ~hnciv lsl,lddj fh s,,l ;ah,vcd kzdv hv'hk,tstvi ih
عکس پادزهر مسمومییت با سووم کشاورزی نظیر ارگانوفسفره ها : در گوگل

آیا معنی پادزهر مسمومییت با سووم کشاورزی نظیر ارگانوفسفره ها مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )