برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1390 100 1

پادر هوا

/pAdarhavA/

معنی پادر هوا به فارسی

پادر هوا
بی اصل و بی اساس

معنی پادر هوا به انگلیسی

indeterminate (صفت)
بی نتیجه ، نا معین ، سیال ، معلق ، نا مشخص ، پادر هوا

معنی کلمه پادر هوا به عربی

پادر هوا
غير محدد

پادر هوا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی پادر هوا   • مفهوم پادر هوا   • تعریف پادر هوا   • معرفی پادر هوا   • پادر هوا چیست   • پادر هوا یعنی چی   • پادر هوا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پادر هوا
کلمه : پادر هوا
اشتباه تایپی : ~hnv i,h
آوا : pAdarhavA
نقش : صفت
عکس پادر هوا : در گوگل

آیا معنی پادر هوا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )