ویراستار

/virAstAr/
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

editor, redactor

مترادف ها

editor (اسم)
محرر، سردبیر، ویرایشگر، ویراستار، سردبیر روزنامه، سرمقاله نویس، ویرایشگر ویراستار

فرهنگ معین

(اِ. ) آن که دست نوشتة نویسنده یا مترجم را تصحیح ، پیراسته ، تنظیم و برای چاپ و نشر آماده می سازد.

فرهنگستان زبان و ادب

{editor} [عمومی] کسی که متن مکتوبی را برای چاپ تصحیح و تنظیم و آماده کند
[رایانه و فنّاوری اطلاعات] ← نرم افزار ویراستار

دانشنامه عمومی

ویراستار کسی است که ویرایش می کند.
وضوح
ارتباط منطقیِ درون متنی
ثبات و هماهنگی در متن
صحت
واژهٔ انگلیسیِ editor در زبان فارسی معادل های مختلفی دارد. در صنعت نشر، editor به دو معادل با کارکرد معناییِ جداگانه ترجمه می شود: ویراستار و دبیر.
وظایف دبیران و ویراستاران در میان ناشران مختلف متفاوت است، و ناشران کوچک، تفاوت چندانی میان ویراستار و دبیر قائل نمی شوند.ویراستار کسی است که به بخش های مختلفِ ویرایش می پردازد و دبیر معمولاً در هیئت تحریریه وظیفهٔ مدیریتی دارد. دبیران وظیفه دارند در همهٔ مراحل تولید و فروش، کتاب را همراهی کنند و اجرای برنامه های تبلیغاتی و بازاریابی نیز با دبیران است.ویراستار خطاهای فنی، ناهماهنگی ها، غلط های نگارشی، املای کلمات و خطاهای محتوایی را اصلاح می کند و چهار هدف اصلی را دنبال می کند:
بسته به آن که ویراستار با چه نوع متنی سروکار داشته باشد، آن را با قواعد متن به زبان رسمی، زبان معیار، زبان علمی، پی جین، کریول یا غیره همساز می کند.
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

جدول کلمات

ادیتور

فارسی به عربی

محرر

ارتباط محتوایی

فرهنگ معین(اِ. ) آن که دست نوشتة نویسنده یا مترجم را تصحیح ، پیراسته ، تنظیم و برای چاپ و نشر آماده می سازد.فرهنگستان{editor} [عمومی] کسی که متن مکتوبی را برای چاپ تصحیح و تنظیم و آماده کند [رایانه و فنّاوری اطلاعات] ...دانشنامه عمومیویراستار کسی است که ویرایش می کند. وضوح ارتباط منطقیِ درون متنی ثبات و هماهنگی در متن صحت واژهٔ انگ ...حل جدولادیتور
معنی ویراستار، مفهوم ویراستار، تعریف ویراستار، معرفی ویراستار، ویراستار چیست، ویراستار یعنی چی، ویراستار یعنی چه، دبیر، صحت، زبان رسمی، زبان معیار، پی جین، دستوری:دستور زبان، نمونه خوان، ویرایش (ویراستاری):ویراستاری، ویراستار آنلاین، ویراستار در جدول، ویراستار ورد 2013، ویراستار ورد 2016، ویراستار ورد 2010، ویراستار یعنی چه، معنی ویراستار، نام دیگر ویراستار
برچسب ها: فرهنگ معین، فرهنگ معین با حرف و، فرهنگستان زبان و ادب، فرهنگستان زبان و ادب با حرف و، دانشنامه عمومی، دانشنامه عمومی با حرف و، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف و
کلمه: ویراستار
کلمه بعدی: ویراستار پیوندی
اشتباه تایپی: ,dvhsjhv
آوا: /virAstAr/
نقش: اسم
عکس ویراستار : در گوگل
معنی ویراستار

پیشنهاد کاربران

منیکور. مرتب کننده ناخن
ادیتور
ادیتور . .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما