برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1398 100 1

وغ

معنی وغ در لغت نامه دهخدا

وغ. [ وَ ] (اِ صوت ) آوای سگ. حکایت یک بار آوای سگ. رجوع به وغ وغ شود.

معنی وغ به فارسی

وغ
آوای سگ حکایت یک بار آوای سگ
[ گویش مازنی ] /vagh bakaarden/ لاغر شدن - کم توان شدن
آواز کردن سگ پارس کردن
(صفت) چشم بی حالت وورقلمبیده و بیرون جسته ومات.
(اسم) صدای وزغ آوای غوک : (( ای دهن باز کرده ابله و از سخنان گفته همچو وغوغ چغز. )) ( نجیبی فرغانی )
(اسم) آلتی مرکب از دو مقوای مدور که شکل استوان. آن دو را با کاغذ بهم وصل کنند و در داخل آن چند مهر. کوچک تعبیه کنند وچون دو قاعد. را بهم نزدیک کنند و سپس دور سازند صدایی از آنها بر خیزد .
[ گویش مازنی ] /vagh voogh/ جیغ و داد – سر و صدا
[ گویش مازنی ] /jegh o vegh/ جیغ و داد – سر و صدا
[ گویش مازنی ] /shovagh/ چشم متورم - نام پرنده
(اسم ) بانگ سگ هاف هاف عوعو .
آواز سگ

معنی وغ در فرهنگ معین

(وَ. زَ دِ) (ص مف .) (عا.) وق زده ، ۱ - چشم بی حالت و بیرون پریده . ۲ - جای ساکت و خاموش . ۳ - سرد، بدون گرما.
(وَ. وَ) (اِ.) = وغ وغ صاهاب : نوعی اسباب بازی ساخته شده از یک استوانة کاغذی که دو قاعدة آن را با مقوایی گِرد می بستند و درون آن مهره هایی قرار می دادند سپس با نزدیک کردن دو قاعده به هم و دور کردنشان صدایی از آن برمی خاست .

وغ در جدول کلمات

معنی کلمه وغ به عربی

وغ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• وغ وغ ساهاب یعنی چی؟   • وق وق ساهاب   • وغ وغ ساهاب صادق هدایت pdf   • زنده بگور   • وغ وغ ساهاب pdf   • وغ وغ ساهاب download   • کتاب وغ وغ ساهاب   • مسعود فرزاد   • معنی وغ   • مفهوم وغ   • تعریف وغ   • معرفی وغ   • وغ چیست   • وغ یعنی چی   • وغ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وغ
کلمه : وغ
اشتباه تایپی : ,y
عکس وغ : در گوگل

آیا معنی وغ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )