برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1421 100 1

وغ وغ ساحاب

معنی وغ وغ ساحاب در فرهنگ معین

وغ وغ ساحاب
(وَ. وَ) (اِ.) = وغ وغ صاهاب : نوعی اسباب بازی ساخته شده از یک استوانة کاغذی که دو قاعدة آن را با مقوایی گِرد می بستند و درون آن مهره هایی قرار می دادند سپس با نزدیک کردن دو قاعده به هم و دور کردنشان صدایی از آن برمی خاست .

وغ وغ ساحاب را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• وغ وغ ساهاب pdf   • زنده بگور   • وغ وغ ساهاب صادق هدایت pdf   • انسان و حيوان صادق هدايت   • وغ وغ ساهاب یعنی چی؟   • وغ وغ ساهاب download   • وق وق ساهاب   • مسعود فرزاد   • معنی وغ وغ ساحاب   • مفهوم وغ وغ ساحاب   • تعریف وغ وغ ساحاب   • معرفی وغ وغ ساحاب   • وغ وغ ساحاب چیست   • وغ وغ ساحاب یعنی چی   • وغ وغ ساحاب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وغ وغ ساحاب
کلمه : وغ وغ ساحاب
اشتباه تایپی : ,y ,y shphf
عکس وغ وغ ساحاب : در گوگل

آیا معنی وغ وغ ساحاب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )