برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1384 100 1

وعده گرفتن


برابر پارسی: میهمان کردن

معنی وعده گرفتن به فارسی

وعده گرفتن
(مصدر) ۱ - دعوت کردن بمهمانی . ۲ - قول گرفتن از کسی اجرای امری را.

معنی وعده گرفتن در فرهنگ معین

وعده گرفتن
( ~. گِ رِ تَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) دعوت کردن .

معنی وعده گرفتن به انگلیسی

invite (فعل)
احضار کردن ، خواستن ، طلبیدن ، دعوت کردن ، مهمان کردن ، خواندن ، وعده گرفتن ، وعده دادن

معنی کلمه وعده گرفتن به عربی

وعده گرفتن
ادع

وعده گرفتن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی وعده گرفتن   • مفهوم وعده گرفتن   • تعریف وعده گرفتن   • معرفی وعده گرفتن   • وعده گرفتن چیست   • وعده گرفتن یعنی چی   • وعده گرفتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وعده گرفتن
کلمه : وعده گرفتن
اشتباه تایپی : ,uni 'vtjk
عکس وعده گرفتن : در گوگل

آیا معنی وعده گرفتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )