برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

وصی

/vasi/

مترادف وصی: سرپرست، قیم، کفیل، وکیل، ولی، سفارشگر، ناصح

برابر پارسی: سرپرست، نماینده، جانشی

معنی وصی در لغت نامه دهخدا

وصی. [ وَص ْی ْ] (ع مص ) خوار گردیدن بعدِ رفعت و منزلت. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || گران سنگ شدن سپس ِ سبکی. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد)(قاموس ). || نزدیک رسیدن. || پیوستن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). اتصال. (اقرب الموارد). پیوستن چیزی به چیزی. (المصادر زوزنی ) (تاج المصادر). درهم و پیوسته روییدن گیاه. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). وَصی ّ. وصاء. وصاءة. (منتهی الارب ). || رسانیدن دو چیز را به هم یا رسانیدن کسی را به چیزی. (منتهی الارب ). وصل. (اقرب الموارد).

وصی. [ وَ صی ی ] (ع اِ) ج ِ وَصیّة. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به وصیة شود. || (مص ) درهم و پیوسته روییدن گیاه. وُصی ّ. || (ص ، اِ) اندرزکرده شده. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). مذکر و مؤنث در وی یکسان است ، یا مؤنث و جمع وی نیاید. ج ، اوصیاء. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || اندرزدهنده. اندرزکننده. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || (اصطلاح فقه )کسی که برای حفظ و تصرف مال دیگری و حفظ و صیانت فرزندان او پس از مرگ وی معین میگردد. و فرق میان وصی و قیم آن است که به وصی حفظ مال و تصرف در آن داده میشود و به قیم فقط حفظ و نگهداری مال اعطا میشود نه تصرف در آن. (از اقرب الموارد). آنکه مرد برای رسیدگی به اموال و صغار خویش پس از مرگ خود نصب کند. آنکه به او وصیت کرده باشند. (غیاث اللغات ) :
سیم نباشدْت اگر برون نکنی
مال یتیم از کف وصی و ولی.
ناصرخسرو.
- وصی کردن ؛ نگهبان و حافظ و جانشین قرار دادن :
چو بگشاد آن گنج آباد را
وصی کرد گودرز کشواد را.
فردوسی.
از آن سید که از فرمان رب العرش پیغمبر
وصی کردش در آن منزل که منبربود پالانش.
ناصرخسرو.
آنکه پیش از دگران بود به شمشیر و به علم
وآنکه بگزید و وصی کرد نبی بر سر ماش.
ناصرخسرو.
- وصی گردانیدن ؛ وصی کردن.

وصی. [ وُ صی ی ] (ع مص ) درهم و پیوسته روییدن گیاه. (از اقرب الموارد). وَصی ّ.

وصی. [ وَ صی ی ] (اِخ ) لقب علی بن ابی طالب علیه السلام. (آنندراج ) :
منم بنده ٔ اهل بیت نبی
ستاینده ...

معنی وصی به فارسی

وصی
کسی که وصیت کننده اورابرای اجرای وصیت خودتعیین، کند، کسی که باواندرزوسفارش شده، اوصیائ جمع
(صفت) ۱- اندرز دهنده . ۲ - کسی که وصیت کند سفارش کننده . ۳ - کسی که بوی وصیت شده سفارش شده . ۴- کسی که موافق سفارش و وصیت کسی پس از مرگ وی در امور و اموال وی دخالت و تصرف کند . ۵ - لقب شیث بن آدم ع . ۶ - لقب علی علیه السلام بن ابی طالب (که وصی رسول الله صلی الله علیه و آله است ) : از جانب حق در زمان حضرت نبی و وصی و زهرا وسبطین علیهم الصلوه والسلام هرپنج بوعده گاه عزم مباهله بیرون فرمودند... ))
درهم و پیوسته روییدن گیاه
(مصدر) کسی را وصی خود قراردادن .

معنی وصی در فرهنگ معین

وصی
(وَ یّ) [ ع . ] (ص .)کسی که وصیت کننده او را مأمور اجرای وصیت خود کند.

معنی وصی در فرهنگ فارسی عمید

وصی
۱. (فقه، حقوق) کسی که وصیت کننده او را برای اجرای وصیت خود تعیین می کند.
۲. جانشین.
۳. در تشیّع، امام علی که جانشین پیامبر اسلام است.

وصی در دانشنامه ویکی پدیا

وصی
وصی در لفظ به معنای کسی که وصیت کننده او را مأمور اجرای وصیت خود کند. در اصطلاح فقه کسی است که بنابر وصیت کسی پس از مرگ وی، می تواند در امور و اموال وی تصرف کند. و در معنای اصطلاحی در شیعهٔ امامیه شخصی است که در امر دین بنا بر وصیت پیامبر یا وصی پیشین امور متدینین را بر عهده می گیرد. هر گاه بدون اشاره به شخص خاصی باشد، مقصود علی بن ابی طالب است که وصی محمد، پیامبر اسلام می باشد .
وصی سفلی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سنندج در استان کردستان ایران است.
این روستا در دهستان ژاورود شرقی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۰۴ نفر (۹۷خانوار) بوده است.این روستا در سال 1397 جز یکی از روستاهای دارای بافت قدیمی در لیست روستاهای گردشگری کشور ثبت ملی شد.
وصی علیا، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سنندج در استان کردستان ایران است.
این روستا در دهستان ژاورود شرقی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۷۴ نفر (۵۴خانوار) بوده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

وصی در دانشنامه آزاد پارسی

وَصی
شخصی که توسط موصی معیّن می گردد تا اموری را بعد از فوت او انجام دهد. تعیین وصی مختص وصایای عهدی است (← وصیت). موصی می تواند یک یا چند نفر را به عنوان وصی انتخاب کند. در این صورت اوصیا بایستی مجتمعاً وصیت را انجام دهند، مگر آن که موصی تصریح کرده باشد که هر یک از اوصیا می توانند مستقلاً به وصیت عمل کنند و یا به نحو ترتیب؛ بدین شکل که اگر اولی فوت کرد، دومی وصی باشد و به همین ترتیب. موصی می تواند یک یا چند نفر را نیز به عنوان ناظر انتخاب کند تا بر عملیات وصی، نظارت کنند (مادۀ ۸۵۷ قانون مدنی). وصی در انجام امر وصایت در حکم امین است و ضامن نیست مگر در صورت تعدّی و تفریط. چنانچه وصی برطبق وصایای موصی عمل نکند منعزل می گردد. هریک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او هستند وصی معیّن کند تا بعد از فوت او در نگاهداری و تربیت آن ها مواظبت کند و اموال آن ها را اداره نماید. هیچ یک از پدر و جد پدری نمی تواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معیّن کند. وصی منصوب از طرف آن ها، ولّی خاص طفل محسوب است. موصی می تواند برای وصی سهمی را به عنوان حق الزحمه معیّن کند. چنانچه سهمی معیّن نکرده باشد، وصی می تواند اجرت المثل خود را از دارایی مورد وصایت برداشت نماید.

معنی وصی به انگلیسی

executor (اسم)
وصی ، قیم ، مامور اجرا
administrate (فعل)
انجام دادن ، تصفیه کردن ، اداره کردن ، تقسیم کردن ، تهیه کردن ، اجرا کردن ، توزیع کردن ، نظارت کردن ، وصایت کردن ، اعدام کردن ، کشتن ، رهبری کردن ، وصی

معنی کلمه وصی به عربی

وصی
ادر , منفذ
مدير

وصی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رامین حبیبی
به کسی گویند که وصیت کننده او را برای اجرای وصیت خود برگزیده باشد.
به معنای جانشین هم هست، مثلاً در تشیع، امام علی وصی پیامبر است‌.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• وصی کیست   • تعریف وصی   • اختیارات وصی   • فوت وصی   • حدود اختیارات وصی   • وظایف و اختیارات وصی   • وظایف وصی در وصیت نامه   • اختیارات وصی در وصیت نامه   • معنی وصی   • مفهوم وصی   • معرفی وصی   • وصی چیست   • وصی یعنی چی   • وصی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وصی

کلمه : وصی
اشتباه تایپی : ,wd
آوا : vasi
نقش : اسم
عکس وصی : در گوگل

آیا معنی وصی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )