برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

وصف اساسی مورد معامله

وصف اساسی مورد معامله را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی حیدر
مقصود از وصف اساسی مورد معامله یا همان خود موضوع معامله ، وصفی است که آنقدر مهم است که طرف به خاطر آن( وصف ) ، قصد معامله میکند به طوریکه اگر بداند آن وصف وجود ندارد . معامله نمیکند .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی وصف اساسی مورد معامله   • مفهوم وصف اساسی مورد معامله   • تعریف وصف اساسی مورد معامله   • معرفی وصف اساسی مورد معامله   • وصف اساسی مورد معامله چیست   • وصف اساسی مورد معامله یعنی چی   • وصف اساسی مورد معامله یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وصف اساسی مورد معامله

کلمه : وصف اساسی مورد معامله
اشتباه تایپی : ,wt hshsd l,vn luhlgi
عکس وصف اساسی مورد معامله : در گوگل

آیا معنی وصف اساسی مورد معامله مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )