برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ورقه نازک آلومینیوم

ورقه نازک آلومینیوم را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ورقه نازک آلومینیوم   • مفهوم ورقه نازک آلومینیوم   • تعریف ورقه نازک آلومینیوم   • معرفی ورقه نازک آلومینیوم   • ورقه نازک آلومینیوم چیست   • ورقه نازک آلومینیوم یعنی چی   • ورقه نازک آلومینیوم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ورقه نازک آلومینیوم
کلمه : ورقه نازک آلومینیوم
اشتباه تایپی : ,vri khc; Hg,ldkd,l
عکس ورقه نازک آلومینیوم : در گوگل

آیا معنی ورقه نازک آلومینیوم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )