برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1423 100 1

واگرایی

/vAgerAyi/

معنی واگرایی در لغت نامه دهخدا

واگرایی. [ گ ِ ] (حامص مرکب ) تباعد. (لغات فرهنگستان ).

معنی واگرایی به فارسی

واگرایی
تباعد، دوری
دوری تباعد .
[divergence] [زبان شناسی] در جامعه شناسی زبان و زبان شناسی تاریخی، فرایند تغییر و تحول و دور شدن گویش ها و زبان ها از یکدیگر
[Antarctic divergence] [اقیانوس شناسی] مکان واشاری (difluence) در قطب جنوب که در آن جریان غربی از جریان مداریِ شرق سوی قطب جنوب جدا می شود
[path divergence] [مدیریت-مدیریت پروژه] حالتی در شبکۀ زمان بندی که در آن چند مسیر از یک گره آغاز می شوند
[divergence Mach No] [حمل ونقل هوایی] عدد ماخ بزرگ تر از عدد ماخ بحرانی که فراتر از آن سرعت خیز پَسار افزایش می یابد
[centrifugal forces] [جغرافیای سیاسی] عواملی که مردم یک کشور را براساس تفاوت های فرهنگی از یکدیگر جدا می سازد و همبستگی ملی و یکپارچگی سرزمینی را مخدوش می کند

معنی واگرایی در فرهنگ فارسی عمید

واگرایی
تباعد، دوری.

معنی واگرایی به انگلیسی

divergence (اسم)
انشعاب ، تباین ، واگرایی

واگرایی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زمانی
از دید توسعه اقتصادی واگرایی را توضیح دهید.
uSER
دوری
uSER
متضاد همگرایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• واگرایی یعنی چه   • واگرایی نیما آزادی   • معنی واگرایی   • واگرایی منفی   • واگرایی سیاسی   • واگرایی مخفی   • واگرایی rsi   • تعریف واگرایی سیاسی   • مفهوم واگرایی   • معرفی واگرایی   • واگرایی چیست   • واگرایی یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی واگرایی
کلمه : واگرایی
اشتباه تایپی : ,h'vhdd
آوا : vAgerAyi
نقش : اسم
عکس واگرایی : در گوگل

آیا معنی واگرایی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )