برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1666 100 1
شبکه مترجمین ایران

واگذار شدن

معنی واگذار شدن به فارسی

واگذار شدن
(مصدر) ۱ - تسلیم شدن چیزی و امری بکسی. ۲ - ترک شدن . ۳ - بعهد. کسی محول شده : (( حکومت خراسان و سیستان و مازندران در سال ۷۹۹ به شاهرخ تیموری و اگذار شد.)

واگذار شدن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• واگذار به خدا   • معنی مبحث   • معنی واگذار شدن   • مفهوم واگذار شدن   • تعریف واگذار شدن   • معرفی واگذار شدن   • واگذار شدن چیست   • واگذار شدن یعنی چی   • واگذار شدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی واگذار شدن

کلمه : واگذار شدن
اشتباه تایپی : ,h'bhv ank
عکس واگذار شدن : در گوگل

آیا معنی واگذار شدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )