برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1572 100 1
شبکه مترجمین ایران

واهمه

/vAheme/

مترادف واهمه: اضطراب، باک، بیم، ترس، تشویش، خوف، رعب، محابا، وحشت، هراس

برابر پارسی: ترس، بیم، هراس، نگرانی

معنی واهمه به فارسی

واهمه
قوه وهمیه که بواسطه آن چیزهای دیده ونادیده وراست، ودروغ به تصورانسان درمی آید، ونیزبه معنی اندیشه، گمان، خیال، ترس وبیم
(اسم) ۱ - یاوهم یکی از حواس باطنه و آن قوه ایست که بعقیده قدما در موخر تجویف اوسط دماغ جای دارد و نفس بوسیه این قوه معانی جزئی را که ارتباط بمحسوسات دارد ادراک میکند ( مقصود از معنی چیزی است که بحواس ظاهر ادراک نشود مانند اینکه گوسفند دشمنی گرگ را درک و از او فرار میکند و بره دوستی مادر را در می یابد و باو میگراید و بسبب جزیی بودن این معانی عقل نمیتواند مدرک آنها باشد حس مشترک هم نمیتواند مدرک آنها باشد چه حس مشترک چیزهایی را ادراک میکند که بحواس ظاهره ادراک میشود پس ناچار باید قوه دیگری باشد غیر از حس مشترک و عقل که ادارک معانی جزئی کند و آن همان وهم است . توضیح ادراک پدیدههایی که در حقیقت وجود خارجی ندارند بتوسط موضوعی که موجب پیدایش آنها میشود . ۲ - ترس : (( از تو و تیرگیت داد ای شب . که دلم پاده شد از واهمه ات . )) ( بهار )
آدم خیالی و بدگمان و سوئ ظن دار
خائف بودن . ترسا بودن
بیم کردن . ترسیدن
بدون ترس ٠ یا بدون التفات ٠

معنی واهمه در فرهنگ معین

واهمه
(هِ مِ) [ ع . واهمة ] (اِ.) بیم ، هراس .

معنی واهمه در فرهنگ فارسی عمید

واهمه
۱. [عامیانه] ترس و بیم.
۲. اندیشه، گمان، خیال.
۳. قوۀ وهمیه که به واسطۀ آن چیزهای دیده و نادیده و راست و دروغ به تصور انسان درمی آید.

واهمه در جدول کلمات

واهمه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضا دادگر_فریمان
اضطراب، باک، بیم، ترس، تشویش، خوف، رعب، محابا، وحشت، هراس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی واهمه   • مفهوم واهمه   • تعریف واهمه   • معرفی واهمه   • واهمه چیست   • واهمه یعنی چی   • واهمه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی واهمه

کلمه : واهمه
اشتباه تایپی : ,hili
آوا : vAheme
نقش : اسم
عکس واهمه : در گوگل

آیا معنی واهمه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )