برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1382 100 1

واحد اندازه گیری

واحد اندازه گیری در جدول کلمات

واحد اندازه گیری
کیلوگرم
واحد اندازه گیری انگلیسی
یارد
واحد اندازه گیری زاویه
رادیان
واحد اندازه گیری شــدت امواج درون زمیــن
ریشتر
واحد اندازه گیری صدا
دسیبل
واحد اندازه گیری صوت
بل
واحد اندازه گیری طلا در بازار جهانی
اونس
واحد اندازه گیری طول
متر
واحد اندازه گیری طول معادل یک دهم متر
دسی متر, دسیمتر
واحد اندازه گیری فاصله ســتارگان
سال نوری

واحد اندازه گیری را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Bj
Unit of measuring
واحد اندازه گیری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی واحد اندازه گیری   • مفهوم واحد اندازه گیری   • تعریف واحد اندازه گیری   • معرفی واحد اندازه گیری   • واحد اندازه گیری چیست   • واحد اندازه گیری یعنی چی   • واحد اندازه گیری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی واحد اندازه گیری
کلمه : واحد اندازه گیری
اشتباه تایپی : ,hpn hknhci 'dvd
عکس واحد اندازه گیری : در گوگل

آیا معنی واحد اندازه گیری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )