برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1628 100 1
شبکه مترجمین ایران

واج شناسی

معنی واج شناسی به فارسی

واج شناسی
[phonology, phonemics] [زبان شناسی] مطالعۀ دستگاه واجی زبان
[زبان شناسی] ← واج شناسی خودواحد
[autosegmental phonology] [زبان شناسی] مطالعۀ مشخصه هایی مانند تکیه و آهنگ و نواخت که بر زنجیرۀ گفتار تأثیر می گذارد متـ . واج شناسی جزءمستقل
[suprasegmental phonology] [زبان شناسی] شاخه ای از واج شناسی که به مطالعۀ ویژگی های زبَرزنجیری زبان می پردازد
[segmental phonology] [زبان شناسی] تقطیع گفتار به واحدهای مجزا یا واج ها و مطالعۀ واحدهای مذکور

واج شناسی در دانشنامه ویکی پدیا

واج شناسی
واج شناسی یا فونولوژی (به انگلیسی: phonology) یکی از زیرشاخه های زبانشناسی است که به بررسی نظام آوایی زبان می پردازد و جایگاه عناصر آوایی زنجیری و زبرزنجیری را در نظام زبان مشخص می کند. در این حوزه، مسائلی مانند آوا، واج، واج گونه، گام یا پایه، هجا، تکواژ، تکیه، آهنگ، رکن و وزن شعر مورد بررسی قرار می گیرند.
واجشناسی خطی
واجشناسی خودواحد
نظریه بهینگی
واجشناسی کارکردگرا
در دانش زبانشناسی به دو آوا که جانشین کردن یکی با دیگری در معنی واژه تغییر بدهد واج می گویند. برای نمونه /پ/ و /ب/ در واژه هایی مانند «پاک» و «باک» باعث دگرگونی معنایی می شوند. در اینجا /پ/ و /ب/ را واحدهای صوتی تمایزبخش یا بعبارتی واج می گویند. دو آوا که در یک زبان خاصیت تمایز بخشیدن دارند ممکن است در زبان دیگر این خاصیت را نداشته باشند. برای نمونه در زبان فارسی /v/ و /w/ یک واج به حساب می آیند ولی در زبان انگلیسی این طور نیست. بررسی عملکرد واج ها و تنظیم آنها در یک شبکه یا دستگاه، واجشناسی نام دارد.
هجاها بر اساس اصل توالی رسایی (Sonority Sequencing Principle) ایجاد می شوند. معمولاً یک واکه در مرکز هجا و چند همخوان در آغازه و پایانه هجا قرار می گیرند.
واج شناسی خودواحد رویکردی نظری برای تحلیل واج شناختی ست که اولین بار در سال ۱۹۷۶ توسط جان گلداسمیت در رساله دکتری اش در مؤسسه فناوری ماساچوست مطرح شد. بنیادهای این رویکرد به آثار جی.آر. فرث، زلیک هریس، چارلز هاکت، برنارد بلاچ، کنت پایک و نیک کلمنتس بازمی گردد.
«واج شناسی: رویکردهای قاعده بنیاد»، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۵
واج شناسی خودواحد مانند واج شناسی خطی رویکردی قاعده بنیاد است، اما دو نقطه ضعف آن را برطرف می کند: ۱. در واج شناسی خطی (انگاره معیار)، عناصر زنجیری و فوق زنجیری، هر دو با هم برای تعیین مشخصه های تمایزدهنده یک واج مطرح می شوند. در واقع یک واج، مجموعه ای نامنظم و ساخت نایافته از مشخصه های تمایزدهنده است. مثلاً ویژگی که زبرزنجیری است، در کنار مشخصه ای زنجیری مثل قرار می گیرد. ۲. انگاره معیار ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

واج شناسی در دانشنامه آزاد پارسی

واج شناسی (phonemic)
(یا: نظام آوایی) مطالعۀ الگوهای صوتی در درون زبان ها. واج شناسیِ در زمانی (تاریخی) تغییرات در اصوات گفتار و نظام صوتی ورای زمان (در همه زمان ها) را ردیابی و تحلیل می کند (مثلاً فرآیندی که به سبب آن «خواست» و «خاست» که قبلاً با اصوات صدادار مختلف تلفظ شده اند، این بار مشابه هم تلفظ می شوند.) واج شناسی همزمانی (توصیفی) الگوهای صوتی را در یک مرحلۀ خاص در سیر تحول زبانی به منظور مشخص کردن این که کدامیک از آن ها می توانند ظاهر شوند و آن هم در چه شرایطی (مثلاً در انگلیسی nt و rk در وسط یا در انتهای کلمات ظاهر می شوند و نه در ابتدا)، بررسی می کند.

واج شناسی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
واج‌شناسی یا فونولوژی (به انگلیسی: phonology) یکی از زیرشاخه‌های زبانشناسی است که به بررسی نظام آوایی زبانمی‌پردازد و جایگاه عناصر آوایی زنجیری و زبرزنجیری را در نظام زبان مشخص می‌کند. در این حوزه، مسائلی مانند: آ وا، واج، واج‌گونه، گام یا پایه، هجا، تکواژ، تکیه، آهنگ، رکن و وزن شعر مورد بررسی قرار می‌گیرند.
((بر گرفته از ویکی پدیا))

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• واج های زبان فارسی   • واج چیست   • تفاوت آواشناسی و واج شناسی   • مثال واج   • مقالات واج شناسی   • واج شناسی زایشی   • انواع واج   • نظام آوایی زبان فارسی   • معنی واج شناسی   • مفهوم واج شناسی   • تعریف واج شناسی   • معرفی واج شناسی   • واج شناسی چیست   • واج شناسی یعنی چی   • واج شناسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی واج شناسی

کلمه : واج شناسی
اشتباه تایپی : ,h[ akhsd
عکس واج شناسی : در گوگل

آیا معنی واج شناسی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )