برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1423 100 1

واجب مقید

معنی واجب مقید در لغت نامه دهخدا

واجب مقید. [ ج ِ ب ِ م ُ ق َی ْ ی َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) واجب مقید در برابرواجب مطلق است و آن امری است که وجوبش بر مقدمه ٔ وجودش متوقف باشد مانند زکوة که موقوف بر نصاب است. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). و رجوع به کلمه های واجب و واجب مطلق و وجوب و کشاف اصطلاحات الفنون ص 1448 شود.

معنی واجب مقید به فارسی

واجب مقید
واجب مقید در برابر واجب مطلق است : و آن امریست که وجوبش بر مقدمه وجودش متوقف باشد مانند زکوه که موقوف برنصابست

واجب مقید را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی واجب مقید   • مفهوم واجب مقید   • تعریف واجب مقید   • معرفی واجب مقید   • واجب مقید چیست   • واجب مقید یعنی چی   • واجب مقید یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی واجب مقید
کلمه : واجب مقید
اشتباه تایپی : ,h[f lrdn
عکس واجب مقید : در گوگل

آیا معنی واجب مقید مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )