برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1387 100 1

واجب معین

/vAjeb/

معنی واجب معین در لغت نامه دهخدا

واجب معین. [ ج ِ ب ِ م ُ ع َی ْ ی َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) واجب به اعتبار نفس وجوب دو قسم است : واجب معین ، واجب مخیر. واجب معین چیزی است که به امری واحدو معین تعلق گیرد مانند نماز. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). وجوب اگر به امری معین تعلق گیرد آن را واجب معین خوانند همچو صلوة خمسه وصوم رمضان و امثال آن. مذهب بعضی از معتزله این است که واجب معین است در علم حق تعالی و غیر معین است عندالناس. (نفائس الفنون ). و نیز رجوع به کلمه ٔ وجوب و واجب و واجب مخیر شود.

معنی واجب معین به فارسی

واجب معین
واجب باعتبار نفس وجوب دو قسم است واجب معین واجب مخیر .

واجب معین را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی واجب معین   • مفهوم واجب معین   • تعریف واجب معین   • معرفی واجب معین   • واجب معین چیست   • واجب معین یعنی چی   • واجب معین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی واجب معین
کلمه : واجب معین
اشتباه تایپی : ,h[f ludk
آوا : vAjeb
نقش : صفت
عکس واجب معین : در گوگل

آیا معنی واجب معین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )