برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1616 100 1
شبکه مترجمین ایران

وابسته برقص مرگ

معنی وابسته برقص مرگ به انگلیسی

macabre (صفت)
ترسناک ، خوفناک ، وابسته برقص مرگ

معنی کلمه وابسته برقص مرگ به عربی

وابسته برقص مرگ
بشع

وابسته برقص مرگ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی وابسته برقص مرگ   • مفهوم وابسته برقص مرگ   • تعریف وابسته برقص مرگ   • معرفی وابسته برقص مرگ   • وابسته برقص مرگ چیست   • وابسته برقص مرگ یعنی چی   • وابسته برقص مرگ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وابسته برقص مرگ

کلمه : وابسته برقص مرگ
اشتباه تایپی : ,hfsji fvrw lv'
عکس وابسته برقص مرگ : در گوگل

آیا معنی وابسته برقص مرگ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )