برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1412 100 1

وابسته بدوران کهنه سنگی اروپا

معنی وابسته بدوران کهنه سنگی اروپا به انگلیسی

reindeer (اسم)
گوزن شمالی ، وابسته بدوران کهنه سنگی اروپا

معنی کلمه وابسته بدوران کهنه سنگی اروپا به عربی

وابسته بدوران کهنه سنگی اروپا
رنة

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی وابسته بدوران کهنه سنگی اروپا   • مفهوم وابسته بدوران کهنه سنگی اروپا   • تعریف وابسته بدوران کهنه سنگی اروپا   • معرفی وابسته بدوران کهنه سنگی اروپا   • وابسته بدوران کهنه سنگی اروپا چیست   • وابسته بدوران کهنه سنگی اروپا یعنی چی   • وابسته بدوران کهنه سنگی اروپا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وابسته بدوران کهنه سنگی اروپا
کلمه : وابسته بدوران کهنه سنگی اروپا
اشتباه تایپی : ,hfsji fn,vhk ;iki sk'd hv,~h
عکس وابسته بدوران کهنه سنگی اروپا : در گوگل

آیا معنی وابسته بدوران کهنه سنگی اروپا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران