برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1582 100 1
شبکه مترجمین ایران

وابسته بدسته سرودخوانان

معنی وابسته بدسته سرودخوانان به انگلیسی

choral (صفت)
دسته سرایندگان ، وابسته بدسته سرودخوانان ، وابسته به اواز دسته جمعی

معنی کلمه وابسته بدسته سرودخوانان به عربی

وابسته بدسته سرودخوانان
کورالي

وابسته بدسته سرودخوانان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی وابسته بدسته سرودخوانان   • مفهوم وابسته بدسته سرودخوانان   • تعریف وابسته بدسته سرودخوانان   • معرفی وابسته بدسته سرودخوانان   • وابسته بدسته سرودخوانان چیست   • وابسته بدسته سرودخوانان یعنی چی   • وابسته بدسته سرودخوانان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وابسته بدسته سرودخوانان

کلمه : وابسته بدسته سرودخوانان
اشتباه تایپی : ,hfsji fnsji sv,no,hkhk
عکس وابسته بدسته سرودخوانان : در گوگل

آیا معنی وابسته بدسته سرودخوانان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )