برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1584 100 1
شبکه مترجمین ایران

وابسته بحکومت یکه تازی

معنی وابسته بحکومت یکه تازی به انگلیسی

totalitarian (صفت)
وابسته بحکومت یکه تازی ، دارای حکومت مطلقه و دیکتاتوری

معنی کلمه وابسته بحکومت یکه تازی به عربی

وابسته بحکومت یکه تازی
مستبد

وابسته بحکومت یکه تازی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی وابسته بحکومت یکه تازی   • مفهوم وابسته بحکومت یکه تازی   • تعریف وابسته بحکومت یکه تازی   • معرفی وابسته بحکومت یکه تازی   • وابسته بحکومت یکه تازی چیست   • وابسته بحکومت یکه تازی یعنی چی   • وابسته بحکومت یکه تازی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وابسته بحکومت یکه تازی

کلمه : وابسته بحکومت یکه تازی
اشتباه تایپی : ,hfsji fp;,lj d;i jhcd
عکس وابسته بحکومت یکه تازی : در گوگل

آیا معنی وابسته بحکومت یکه تازی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )