برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1600 100 1
شبکه مترجمین ایران

وابسته بحرکت

معنی وابسته بحرکت به انگلیسی

kinetic (صفت)
وابسته به نیروی محرکه ، جنبشی ، وابسته بحرکت

معنی کلمه وابسته بحرکت به عربی

وابسته بحرکت
حرکي

وابسته بحرکت را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی وابسته بحرکت   • مفهوم وابسته بحرکت   • تعریف وابسته بحرکت   • معرفی وابسته بحرکت   • وابسته بحرکت چیست   • وابسته بحرکت یعنی چی   • وابسته بحرکت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وابسته بحرکت

کلمه : وابسته بحرکت
اشتباه تایپی : ,hfsji fpv;j
عکس وابسته بحرکت : در گوگل

آیا معنی وابسته بحرکت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )