برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1602 100 1
شبکه مترجمین ایران

وابسته بجلو

معنی وابسته بجلو به انگلیسی

frontal (صفت)
قدامی ، وابسته به پیشانی ، وابسته بجلو

معنی کلمه وابسته بجلو به عربی

وابسته بجلو
امامي

وابسته بجلو را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی وابسته بجلو   • مفهوم وابسته بجلو   • تعریف وابسته بجلو   • معرفی وابسته بجلو   • وابسته بجلو چیست   • وابسته بجلو یعنی چی   • وابسته بجلو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وابسته بجلو

کلمه : وابسته بجلو
اشتباه تایپی : ,hfsji f[g,
عکس وابسته بجلو : در گوگل

آیا معنی وابسته بجلو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )