برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1370 100 1

هیو آو لینکلن قدیس

هیو آو لینکلن قدیس در دانشنامه آزاد پارسی

هیو آو لینْکُلن، قِدّیس (ح ۱۱۴۰ـ۱۲۰۰م)(Saint Hugh of Lincoln)
روحانی انگلیسی، اسقف لینکلن (۱۱۸۶ـ۱۲۰۰م). در آوالونِفرانسه به دنیا آمد. پدرش ترک دنیا گفت و او را در ۸سالگی با خود به دیری در حوالی گرنوبلبرد. در ۱۱۶۰م به فرقۀ کارتوزیپیوست و خود را مدیری مدبر نشان داد. در حدود ۱۱۷۵م به درخواست هنریدوم، پادشاه انگلستان، برای ادارۀ دیری که او به کفارۀ قتل تامس بکتساخته بود راهی انگلستان شد. در ۱۱۸۶م به مقام اسقفی لینکلن رسید و در این منصب خود را مردی خیرخواه، نیکوکار، مخالف بی عدالتی هایی از قبیل وضع مالیات های سنگین، و پیگرد و آزار یهودیان نمایان ساخت. کلیسای جامع لینکلن را بازسازی کرد و خود پس از مرگ در آن جا دفن شد. هیو نخستین روحانی کارتوزی است که قدیس شناخته شد (۱۲۲۰م). یادروزش ۱۷ نوامبر است.

هیو آو لینکلن قدیس را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی هیو آو لینکلن قدیس   • مفهوم هیو آو لینکلن قدیس   • تعریف هیو آو لینکلن قدیس   • معرفی هیو آو لینکلن قدیس   • هیو آو لینکلن قدیس چیست   • هیو آو لینکلن قدیس یعنی چی   • هیو آو لینکلن قدیس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هیو آو لینکلن قدیس
کلمه : هیو آو لینکلن قدیس
اشتباه تایپی : id, H, gdk;gk rnds
عکس هیو آو لینکلن قدیس : در گوگل

آیا معنی هیو آو لینکلن قدیس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )