برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هورشت

هورشت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا
هورِشت-اسم پسرانه-واژه مرکّب اوستایی

هو: سرشت پروردگار،نشانه اهورامزدایی(سَروَر راستی،بزرگِ دانایی)،رنگ و بوی خدایی-
نیک(نیکو)،خوب،خوش،بهتر،شایسته،پسندیده،اَشا(درست و راست)،هَژیر!
مانند: هوتن(تن خوب و ورزیده)،هومن(من یا Man: مرد-مرد خوب)،هویدا(خوب پیدا،نمایان)،هوده(بازده خوب،فایده)،هوخَشتَرَه(شهریار خوب)،هوبخت(بخت نیک)،هوبَر(دارنده ویژگی های خوب)،هوداد(داده نیک،آفریده خوب)هوتَخشبُد(رییس اهل حِرَف و کاسبان یا وزیر صنعت،معدن و تجارت!) و...
که در عربی هم استفاده می شود: یاهو(ای اهورامزدا،ای بهترین)

رِشت(کَِرد،رَفت): کردار،رفتار،مَنِش،شخصیت-کار،کُنِش،پویش!

معنی: کردار نیک،رفتار نیکو،منش پهلوانی و خدایی،شخصیت بَرِشنوم(پاک) و اهورایی-
کار درست و خوب انجام دادن،کردار بی وَنا(بی ریا) و خدایی،کنش بدون دودوزه بازی!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی هورشت   • مفهوم هورشت   • تعریف هورشت   • معرفی هورشت   • هورشت چیست   • هورشت یعنی چی   • هورشت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هورشت
کلمه : هورشت
اشتباه تایپی : i,vaj
عکس هورشت : در گوگل

آیا معنی هورشت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )