هوجی

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/hooji/ انتخاب کردن - سوا شده ۳جدا کردن

دانشنامه عمومی

هوجی (به لاتین: Houjie) یک شهرک در جمهوری خلق چین است که در دونگوان واقع شده است.
فهرست شهرهای جمهوری خلق چین
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

معنی یا پیشنهاد شما